Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

SOIL – LAND USE CORRELATIONS IN BARSESTI VILLAGE, VRANCEA COUNTY

ADD TO MY LIST
 
Author(s): V. Capatina | Adrian Ursu

Journal: Soil Forming Factors and Processes from the Temperate Zone
ISSN 1582-4616

Volume: 5;
Issue: 1;
Start page: 123;
Date: 2006;
Original page

Keywords: soil | land use | Barsesti village

ABSTRACT
Teritoriul comunei Bârseşti este localizat în sectorul central nordic al Depresiunii Vrancea. Pe acest teritoriu sunt întâlnite tipuri de sol ce aparţin claselor argiluvisoluri şi cambisoluri. Utilizarea terenului (actuală păşuni, fâneţe şi păduri, agricultură complexă) a cunoscut o evoluţie episodică strict condiţionată de factori naturali (eroziune, climă, hidrgrafie, geologie) dar şi de factori antropici (defrişări, desţeleniri, extinderea vetrelor aşezărilor rurale).
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil