Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Speranţa Milancovici, De la Benjamin Fundoianu la Benjamin Fondane, ”Vasile Goldiş” University Press Arad, 2011, ISBN 978-973-664-500-6, 335 p.

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Simona Constantinovici

Journal: Studii de Stiinta si Cultura
ISSN 1841-1401

Volume: VIII;
Issue: 2 (29);
Start page: 149;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

ABSTRACT
Benjamin Fundoianu suscită interes, în rândul comentatorilor, prin tripla sa apartenenţă: de origine evreu, el se formează în şcolile româneşti şi alege să se exileze, la un moment dat, în Franţa. Nu e singurul intelectual român care suferă, în plan spiritual, o reidentificare în funcţie de ţara de adopţie. Acum, în secolul XXI, o astfel de existenţă n-ar mai trezi, cu atâta fervoare, interesul interpreţilor, pentru că omul modern colindă lumea în virtutea unei pluriapartenenţe spirituale. Tinerii şcoliţi azi în străinătate vor considera, aproape invariabil, că ţara lor e peste tot şi niciunde. Acest mod de raportare la spaţii culturale şi geografice le permite să devină, de timpuriu, cetăţeni ai Europei sau, prin extensie, ai lumii. La începutul secolului XX, însă, a opta pentru calea exilului, devenea, adesea, o dramă existenţială. Speranţa Milancovici îşi propune să cunoască, în profunzime, nu doar opera lui Benjamin Fundoianu, nume emblematic pentru avangardismul românesc, ci şi biografia sa, cu inerentele mutaţii existenţiale. Cărţile autorului, apărute postum, o vor orienta spre calea descoperirii unui autor cu profil complex şi atipic. Încearcă să extragă din postume, prin metoda reconstrucţiei, un Benjamin Fundoianu inedit, care, dacă timpul i-ar fi îngăduit, ar fi marcat, în continuare, cu aceeaşi putere creativă, destinul literelor româneşti şi europene, deopotrivă.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil