Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Stara dobra etnografia laboratorium

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Łukasz Afeltowicz

Journal: Avant : Journal of Philosophical-Interdisciplinary Vanguard
ISSN 2082-7598

Volume: 4;
Issue: 1/2013;
Start page: 178;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: etnografia laboratorium | fMRI | neurokognitywistyka | interakcje multimodalne | społeczne studia nad nauką i technologią | ucieleśnienie

ABSTRACT
„Handling Digital Brains” udowadnia, że etnografia laboratorium wciąż może wnosić istotny wkład w dziedzinie społecznych studiów nad nauką i technologią. Recenzowana praca prezentuje szczegóły interakcji między badaczami oraz między badaczami a ich materialnym wyposażeniem, które są kluczowe dla wyjaśnienia rozwiązywania problemów badawczych w trakcie analizy skanów mózgów generowanych podczas eksperymentów z wykorzystaniem fMRI. Istotne jest, że rekonstruowane multimodalne, ucieleśnione praktyki rzucają światło nie tylko na przebieg poznania naukowego, ale również na zdecydowanie szersze spektrum działań poznawczych człowieka. Książka stanowi swego rodzaju wyzwanie rzucone naukom neurokognitywnym. Jak pokazuje autorka, neuronaukowcy wykorzystujący fMRI deklarują, że badają ucieleśniony umysł, jednak w praktyce redukują ciało do mózgu, a poznanie do procesów wewnętrznych. Taki model poznania (milcząco) zakładany przez eksperymentalnych neurokognitywistów okazuje się niewystarczający, gdy zastosować go zwrotnie do sposobu rozwiązywania problemów przez samych neuronaukowców.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil