Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Technologia jako utrwalone społeczeństwo

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Bruno Latour

Journal: Avant : Journal of Philosophical-Interdisciplinary Vanguard
ISSN 2082-7598

Volume: 4;
Issue: 1/2013;
Start page: 17;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: aktant | czynniki ludzkie i nie-ludzkie | syntagma | paradygmat | program działania i antyprogramy

ABSTRACT
Czy możliwe jest wypracowanie zestawu koncepcji, który mógłby zastąpić ścisłe rozróżnienie na to, co technologiczne, i to, co społeczne? Proponowany w tekście zestaw pojęć – asocjacje, substytucje i translacje – pozwala nie tylko wykroczyć poza powyższą opozycję, ale również przeformułować pewne tradycyjne pytania dotyczące ładu społecznego, a w szczególności władzy, dominacji oraz ich trwałości. Jednakże, zamiast posługiwać się oddzielnymi zestawami narzędzi w celu analizy władzy i uległości, przekonuję tu, że są to tylko wartości tych samych zmiennych, które należy badać w całej ich rozpiętości. Twierdzę, że na drodze rekonstrukcji sieci [społeczno-technologicznych] możemy uzyskać wyczerpujący opis zjawisk władzy i dominacji.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil