Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Tekst og ytringshandlingsteori

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Kjell Lars Berge

Journal: Skandinaviske Sprogstudier
ISSN 1904-7843

Volume: 1;
Issue: 1;
Date: 2010;
Original page

ABSTRACT
I artikkelen presenteres det hvordan innsikter fra etablert talehandlingsteori kan anvendes og innlemmes i en utviklet tekstteori der tekster forstås som kulturelt legitimerte meningskapende ytringer i ulike situasjons- og kulturkontekster. I artikkelen vises det hvordan talehandlinger – forstått som ytringshandlinger – er innordnet i tre ulike globale tekststrukturelle mønstre: hiararkiske og lineære strukturer, samt rammestrukturer. Det vises hvordan ytringshandlinger forholdet seg til teksters flerstemmighet. Artikkelen forholder seg første og fremst til tekstteoretiske og –empiriske studier fra Norge og Norden, men diskuterer kortfattet tilsvarende faglig utvikling i systemisk-funksjonell lingvistikk, i den såkalte ”Geneve”-skolen og retorisk struktureteori. I artikkelen er de teoretiske resonnementene ledsaget av konkrete tekster hentet fra autentiske ytringssituasjoner.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

    
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland