Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Tekstteori: Tekstteorien og den problematiske grænseflade mellem sprog og handling

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Peter Harder

Journal: Skandinaviske Sprogstudier
ISSN 1904-7843

Volume: 3;
Issue: 2;
Date: 2012;
Original page

ABSTRACT
Denne artikel er et diskussionsindlæg der forsøger at perspektivere forrige nummers artikler i forhold til den fælles problemstilling. Det overordnede perspektiv der er valgt, er tekstbeskrivelsen som et mødested for fundamentalt forskellige teoretiske indfaldsvinkler, især den sproglige systembeskrivelse og den pragmatiske handlingsbeskrivelse. Der er lagt særlig vægt på vanskelighederne med at skille dem tilstrækkelig klart fra hinanden, hvilket er nødvendigt for at kunne vise hvad de hver især kan bidrage med. På basis heraf diskuteres de enkelte bidrag og deres forskellige pointer i forhold til problematikken.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil