Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Testing real time kinematic gnss (GPS and GPS/glonass) methods in obstructed and unobstructed sites ; Preskušanje metod kinematične izmere gnss v realnem času (GPS in GPS/glonass) na zastrtih in nezastrtih lokacijah

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Atinc Pirti | Mehmet Ali Yucel | Kutalmis Gumus

Journal: Geodetski Vestnik
ISSN 0351-0271

Volume: 57;
Issue: 3;
Start page: 498;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: GPS | coordinates | accuracy | maps | GLONASS | RTK | GPS | koordinate | natančnost | zemljevidi | GLONASS | RTK

ABSTRACT
This paper describes an experiment carried out with the GNSS RTK method to combine GPS and GLONASS measurements in obstructed and unobstructed sites. This study investigates the RTK achievable accuracy and repeatability under different satellite constellations and site conditions in Samatya (coastal area), Istanbul, Turkey. The RTK (GPS and GPS/GLONASS) measurement techniques are described and compared in terms of productivity and precision. Surveyed area, control and test points as well as the impact area of trees where the precision decreases are visualised using Autodesk LandXplorer Studio ProfessionalTM Software. These obtained results indicate that integrating RTK GPS system with GLONASS is favoured for surveying applications ; V tem prispevku je opisan poskus, ki je bil izveden z metodo GNSS – RTK in s katerim naj bi uporabili kombinacijo opazovanj GPS in GLONASS na zastrtih in nezastrtih lokacijah. V študiji se preučuje natančnost in ponovljivost določitve položaja z metodo RTK, ki jo je mogoče doseči ob različnih geometrijskih razporeditvah satelitov in v drugih različnih razmerah. Praktična izvedba študije je potekala na obalnem območju Samatya v Istanbulu v Turčiji. Opisane so merske metode RTK (GPS in GPS/GLONASS), podana je tudi njihova primerjava na podlagi učinkovitosti in dosegljive natančnosti določitve položaja. Opazovano območje, kontrolne in testne točke ter območje vpliva dreves, na katerem se natančnost določitve položaja zmanjša, so prikazani s programsko opremo AutodeskLandXplorer Studio ProfessionalTM. Rezultati kažejo, da ima pri določitvi položajev z metodo RTK prednost združitev sistemov GPS in GLONASS.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil