Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

TRUDNOŚCI W DIAGNOSTYCE RÓŻNICOWEJ ZMIAN OCZNYCH W ZESPOLE POTRZĄSANIA NIEMOWLĘCIA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agnieszka Moll | Anna Niwald

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 42;
Issue: 1;
Start page: 34;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: krwotoki siatkówkowe | zespół potrząsania niemowlęcia | | |

ABSTRACT
Wprowadzenie: Zespół potrząsania niemowlęcia (shaken baby syndrome – SBS) jest szczególną postacią zespołu dziecka maltretowanego. Jednym z najważniejszych objawów tego zespołu są liczne wylewy przedi śródsiatkówkowe. Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie pacjentów z objawami zespołu potrząsania niemowlęcia z uwzględnieniem zmian w zakresie narządu wzroku. Materiał i metodyka: Omówiono 3 niemowląt w wieku od 3 do 6 miesięcy, hospitalizowanych po wystąpieniu w niejasnych okolicznościach epizodu zaburzeń oddychania i uogólnionej wiotkości mięśniowej. Przedstawiono wyniki badania okulistycznego i przebieg procesu diagnostycznego. Wyniki: U wszystkich dzieci stwierdzono liczne, rozsiane wylewy przed- i śródsiatkówkowe obejmujące cały obszar siatkówki. U 2 pacjentów badanie okulistyczne zasugerowało zespół potrząsania, u trzeciego dominowały objawy urazu wewnątrzczaszkowego. Obserwowano odchylenia w badaniach obrazowych głowy i badaniu neurologicznym, u jednego dziecka konieczna była interwencja neurochirurgiczna. Wykluczono zaburzenia układu krzepnięcia i neuroinfekcję. Wnioski: Krwawienia przed- i śródsiatkówkowe są jednym z podstawowych objawów SBS i urazów nieprzypadkowych. Badanie okulistyczne może mieć decydujące znaczenie w postawieniu rozpoznania i umożliwić odpowiednie leczenie dziecka krzywdzonego.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona