Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

TRUDNOŚCI W INTERPRETACJI WYNIKÓW TESTÓW SEROLOGICZNYCH W KIERUNKU ZAKAŻENIA KRĘTKIEM BORRELIA BURGDORFERI U DZIECI - OPIS PRZYPADKÓW

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Arkadiusz Andrzejewski | Teresa Woźniakowska-Gęsicka

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 41;
Issue: 4;
Start page: 172;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Borrelia burgdorferi | testy serologiczne | Mycoplasma pn. | Chlamydophila pn. | |

ABSTRACT
Borelioza jest schorzeniem wielonarządowym i często przewlekłym, spowodowanym przez krętka Borrelia burgdorferi przenoszonego przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Jej przebieg u dzieci jest często mało charakterystyczny, na ogół brak typowego objawu wczesnej fazy, jakim jest rumień wędrujący, co bardzo opóźnia postawienie prawidłowego rozpoznania. Mało pomocne są również badania serologiczne, ponieważ odpowiedź humoralna ujawnia się dopiero po 2-4 tygodniach od ukąszenia. Ponadto interpretacja testów jest trudna ze względu na możliwość fałszywie dodatnich wyników, spowodowanych podobieństwem antygenowym krętka do wielu patogenów. W pracy przedstawiono 3 przypadki fałszywie dodatnich odczynów serologicznych w kierunku boreliozy u dzieci zakażonych Mycoplasma pneumoniae i Chlamydophila pneumoniae. Podsumowanie: 1. Zakażenia Mycoplasma pn. i Chlamydophila pn., zwłaszcza przebiegające z zajęciem układu kostno-stawowego, mogą mieć obraz kliniczny sugerujący zakażenia krętkiem Borrelia burgdorferi i dawać fałszywie dodatnie odczyny serologiczne w kierunku boreliozy, w oznaczeniach wykonanych metodą CLIA. 2. W sytuacjach klinicznie wątpliwych rozpoznanie boreliozy wymaga zastosowania dwuetapowych badań serologicznych, łącznie z testem potwierdzenia Western blot.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

    
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation