Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

TÜRKİYE SELÇUKLULARI İLE KİLİKYA ERMENİLERİ ARASINDAKİ SİYASİ İLİŞKİLER

ADD TO MY LIST
 
Author(s): İlyas GÖKHAN

Journal: Journal of Nevsehir University Social Science Institute
ISSN 2146-782X

Volume: 1;
Issue: 2;
Start page: 70;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Selçuklu | Ermeni | Kilikya | I. Alâeddin Keykubâd | Hunat Hatun

ABSTRACT
Bu çalışmada Türkiye Selçuklu Devleti ile Kilikya Ermenileri arasındaki siyasi ilişkiler incelendi: Türklerle Ermeniler arasındaki ilişkiler Selçukluların Anadolu’ya girişi ile başlar. Bizans yönetiminde baskı altında yaşayan Ermeniler, Selçukluları kurtarıcı olarak karşıladılar. Ancak Haçlı Seferleri sırasında Hıristiyanlar, Ermenileri Türklere karşı kışkırttılar. Haçlıların yardımı ile Çukurova bölgesini ele geçiren Ermeniler burada bir baronluk kurdular. Ermeniler Haçlılarla ittifak yaparak Türk topraklarına saldırılar düzenlediler. Haçlılar Kilikya Ermenilerini baronluktan Krallığa yükselttiler. Türkiye Selçuklu Sultanları İzzeddin Keykâvus ve Alâeddin Keykubâd zamanında Selçuklular Ermenileri kendilerine tabi hale getirdiler. 1243 Kösedağ savaşı sırasında Ermeniler Selçuklulara ihanet ettiler. Moğollarla işbirliği yapan Ermeniler Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad’ın eşi Hunat Hatun’un yolunu kesip, Moğollara teslim ettiler. Moğollar Hunad Hatun’u şehit ettiler. Türkiye Selçuklularının yıkılması ile Ermenilerle mücadeleye Memluk Devleti devam etti. Kilikya Ermeni Krallılığına Memluklar son verdi.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona