Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMDE KÜRESEL STANDARDİZASYONU YAKALAMADA İKMEP VE ÖRNEK ÜLKE MODELLERİYLE KARŞILAŞTIRMA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): BERJAN DEMİRTAŞ | ÖZGÜR YILMAZ

Journal: EJOVOC : Electronic Journal of Vocational Colleges
ISSN 2146-7684

Volume: 3;
Issue: 1;
Start page: 130;
Date: 2013;
Original page

Keywords: Eğitimde standardizasyon | İKMEP | Modül | Hayat boyu eğitim

ABSTRACT
Küreselleşme dünyada tüm sektör ve kuruluşlarda olduğu gibi eğitim kurumlarında da ortak bir düzen ve bir örneklilik getirme zorunluluğu doğurmuştur. Türkiye, küreselleşen dünyaya alanında küresel standart becerilere sahip bireyler yetiştirebilecek ve uluslararası paydaşlarınla rekabet edebilecek bir yükseköğretim sistemine sahip olarak uyum sağlayabilecektir. Küreselleşen dünyada, yükseköğretimde elde edilen ulusal yeterliliklerin küresel yeterliliklerle uyum içinde olması gerekmektedir. Türkiye’de ilk olarak meslek liselerinde Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi (MEGEP) ve “İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Gerçekleştirilmesi Projesi (İKMEP)” ile gerçekleştirilen ve daha sonra yükseköğretimde meslek yüksekokullarına adapte edilen İKMEP küresel eğitim anlayışına bir başlangıç adımıdır.Bu çalışma, İKMEP’in meslek yüksekokullarına uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktaları, önerileri ve yükseköğretimin diğer tüm seviyelerinde küresel eğitim anlayışının ve standardizasyonunun sağlanabilmesi için iki örnek ülke modelinin incelenmesini sunmayı amaçlamaktadır. Çalışma, İKMEP’e dahil bir önlisans programı ile internet üzerinden özellikle Singapur ve İngiltere Birleşik Krallığı’ndaki aynı seviyedeki yüksekokul programları karşılaştırılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmada, İKMEP’in küresel eğitim anlayışına ve Bologna sürecine uygun olduğu ve farklılıklar olmakla beraber model olarak Singapur eğitim sistemine çok yakın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona