Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Un nou testimoni de "Les estil·lades y amoroses lletres trameses per Berthomeu Sirlot a la sua senyora y per ella a ell"

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Pep Vila

Journal: Scripta : Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna
ISSN 2340-4841

Volume: 1;
Issue: 1;
Start page: 137;
Date: 2013;
Original page

ABSTRACT
Resum: Dono a conèixer en edició fascímil, que acompanyo del seu estudi i transcripció, una versió desconeguda, anònima, de Les estil·lades y amoroses lletres…, impreses possiblement a València, en 1610?, en lletra rodona, a partir d’un exemplar incomplet, sense portada, atribuït, amb poques proves, a l’impressor Pere Patrici Mey. L’edició d’aquest exemplar, que presenta alguna lliçó singular, ajudarà en un futur a l’establiment d’una edició crítica d’aquesta obreta epistolar valenciana, de caire renaixentista, important des d’un punt de vista lexicogràfic i dialectològic.Paraules clau: València, Segle XVII, Pere Patricio Mey, Les estil·lades y amoroses lletres, Obra epistolar del Renaixement valenciàAbstract: We present a facsimile edition, study and transcription of an anonymous and unknown version of Les estil·lades y amoroses lletres…Probably this version was printed in Valencia in1610, in Roman print, from an incomplete work –without the title page– supposedly published by the typographer Pere Patrici Mey. The edition of this copy –which offers some special lesson– will contribute to a future critical edition of this little Valencian epistolary work; an important Renaissance work according to lexicographers and dialectologists.Keywords: 17 Century, Pere Patrici Mey, Les estil·lades y amoroses lletres, valencian epistolary work,Renaissance work
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona