Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Úvaha o vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva z pohledu nejen historického [Consideration on education in the field of civil protection not just from the historical point of view]

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Daniela Chlíbková | Ferdinand Mazal

Journal: Tělesná Kultura
ISSN 1211-6521

Volume: 31;
Issue: 1;
Start page: 30;
Date: 2008;
Original page

Keywords: Ochrana člověka za mimořádných událostí | ochrana obyvatelstva | branná výchova | učitel

ABSTRACT
Změny ve společnosti se po změně systému nevyhnuly ani skladbě předmětů na školách. Zmizel předmět Branná výchova, která byla většinou součástí předmětu tělesná výchova. Na středních školách se na delší dobu ztratila témata spojená s topografií, přežitím a první pomocí, realizovaná hlavně v kurzech. Některé školy realizovaly vybrané pohybové aktivity, jako byly noční bojové hry, ale často byly omezeny možnostmi školy, učitelů nebo zájmem žáků. Některé obory jako potápění, biatlon a jiné byly rozvíjeny samostatně. Horolezectví se v modifikaci lezení poněkud nelogicky přesunulo z přírody pod střechy škol a hal. Lezení na umělých stěnách je dnes velmi populární a začíná být běžným předmětem. Branná výchova v podstatě neexistuje, ale stále více indicií ukazuje na systémovou chybu, kterou bylo její zrušení. Ve většině vyspělých zemích je civilní ochrana nebo branná výchova stále školním či mimoškolním předmětem, v některých zemích ji realizují ministerstva školství nebo vnitra ve spolupráci se soukromými firmami. Je známo, že čím je sofistikovanější společnost, tím je zranitelnější a náchylnější ke kolapsu. V příspěvku předkládáme několik poznatků vztahujících k historickému vzdělávání v oblasti Ochrany obyvatelstva. [Changes in society after the system change has not avoided neither the school subject structure. The civil education does not exit anymore, but there are more and more evidence pointing on a system error, which was the cancel of the subject. In most developed European countries, the Civil protection or Civil education is still the school or out-of-school subjekct, in some countries it is realized by Ministry of Education or Home Office in cooperation with private companies. In the contribution we introduce some findings connected with historical education in the field of Civil protection with the aim to arouse discussion on the problem.]
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona