Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Vertais- ja itsearvioinnin käyttö yliopistollisessa historianopetuksessa: tapaustutkimus menetelmäopetuksen opetuskokeilusta

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Simo Mikkonen | Anna Veijola | Pasi Ihalainen

Journal: Kasvatus & Aika
ISSN 1797-2299

Volume: 7;
Issue: 3;
Date: 2013;
Original page

Keywords: arviointi | yliopistot | historia - opetus | itsearviointi | vertaisarviointi | opetusmenetelmät

ABSTRACT
Analysoimme tässä artikkelissa yliopistollisessa historianopetuksessa toteutettua kokeilua, jossa tarkastelimme vertais- ja itsearvioinnin vaikutuksia oppimiseen sekä niiden sovellettavuutta historian alalla. Historiassa arviointi on varsin usein merkinnyt opettajajohtoista tietojen omaksumisen mittaamista. Tavoitteenamme on ollut tuottaa tietoa vertais- ja itsearvioinnista sekä historianopiskelijoiden edellytyksistä ja kyvystä arvioida omaa ja vertaistensa oppimista. Kokeilu toteutettiin simuloimalla ammattitutkijoiden läpikäymää tutkimusprosessia. Kurssi pidettiin Jyväskylän yliopistossa.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil