Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Vorming, reflectie en activisme. Over het rijke veld van de medische geschiedenis in Nederland

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Frank Huisman

Journal: Studium : Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteits-Geschiedenis
ISSN 1876-9055

Volume: 6;
Issue: 3/4;
Start page: 159;
Date: 2013;
Original page

ABSTRACT
Vorming, reflectie en activisme. Over het rijke veld van de medische geschiedenis in Nederland
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil