Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wartość neopteryny jako wskaźnika diagnostycznego, monitorującego i rokowniczego w praktyce klinicznej

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Izabela Zielińska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 38;
Issue: 2;
Start page: 130;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: neopteryna | odpowiedź immunologiczna typu komórkowego | diagnostyka | monitorowanie | rokowanie

ABSTRACT
Neopteryna to niskocząsteczkowy związek należący do pterydyn, który produkowany jest przez monocyty/makrofagi z trójfosfo-ranu guanozyny (GTP). Czynnikiem stymulującym syntezę neopteryny jest interferon y. Neopteryna jest uważana za marker odpowiedzi immunologicznej typu komórkowego i aktywacji makrofagów. Najczęściej oznaczamy stężenie neopteryny w surowicy krwi i w moczu, jednak wskaźnik ten można oznaczać też w innych płynach ustrojowych. Wzrost stężenia neopteryny obserwuje się w infekcjach wirusowych i niektórych bakteryjnych (bakteriami namnażającymi się wewnątrzkomórkowo), schorzeniach autoimmunologicznych, nowotworowych, powikłaniach po przeszczepach narządów. Oznaczanie tego parametru ma znaczenie diagnostyczne, monitorujące przebieg choroby i leczenia, oraz prognostyczne.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona