Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

WEWNĄTRZCZASZKOWE POWIKŁANIA ZAPALNE I ZAKRZEPOWE JAKO NASTĘPSTWO ZAPALENIA UCHA ŚRODKOWEGO O ETIOLOGII STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE - OPIS PRZYPADKU

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agnieszka Rusińska | Bogdan Fijałkowski | Danuta Chlebna-Sokół

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 41;
Issue: 3;
Start page: 128;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zapalenie ucha środkowego | powikłania wewnątrzczaszkowe | zapalenie opon mózgowordzeniowych | |

ABSTRACT
W pracy przedstawiono opis przypadku 6-letniej dziewczynki z ciężkimi, wewnątrzczaszkowymi powikłaniami zapalnymi i zakrzepowymi w przebiegu zapalenia ucha środkowego o etiologii Streptococcus pneumoniae. Omówiono przebieg kliniczny choroby, wyniki badań dodatkowych, w tym charakterystyczne obrazy tomografii komputerowej głowy i zmiany w badaniach laboratoryjnych, oraz przedstawiono zastosowane leczenie. Podkreślono konieczność wnikliwej obserwacji dzieci leczonych ambulatoryjnie z powodu nawracających bólów ucha oraz propagowania szczepień zalecanych przez lekarzy pediatrów.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil