Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

What’s in a name? Benämning som management-metod

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Karin Holmblad Brunsson

Journal: Offentlig Förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration
ISSN 2000-8058

Volume: 14;
Issue: 1and2;
Start page: 51;
Date: 2012;
Original page

ABSTRACT
Många känner vid det här laget till begreppet managementmode. Uppfattningarna om hur organisationer bör styras för att bli framgångsrika kommer och går. Knappast någon organisation vill dock bli anklagad för att införa nya styrformer som tillfälligtvis råkar vara populära. Organisationer vill tvärtom markera att de är speciella. Ett skäl till att det har blivit populärt med processer kan vara att de – till skillnad från procedurer – tycks förekomma naturligt och därför inte kan hänföras till något managementmode. Det hindrar inte att sammansättningar med ordet process, som processorientering, processledning eller processtyrning, kan mötas med misstro av dem som blir föremål för sådana nya styrformer och i praktiken utsätts för omorganisation och andra förändringar. Kanske blir det lättare att processorientera en verksamhet om förändringarna genomförs under en unik beteckning. Den här artikeln handlar om Lotta och Esther, framför allt om Esther.

Easyplan
HR software für Hotellerie

Automatische Erstellung
von Personaldokumente
und Anmeldungen bei Behörden

    
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation