Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

WHERE DYSTOPIA BECOMES REALITY AND UTOPIA NEVER COMES

ADD TO MY LIST
 
Author(s): abdulserdar - öztürk | vesna suljic

Journal: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
ISSN 2147-0626

Volume: 2;
Issue: 2;
Start page: 30;
Date: 2013;
Original page

Keywords: Distopya | Ütopya | Aldous Huxley | Cesur Yeni Dünya | Ada

ABSTRACT
Gerçekleşen Distopya Fakat Asla Gerçekleşmeyen Ütopya başlıklı bu makale, Aldous Huxley (1894-1963) tarafından kaleme alınan Cesur Yeni Dünya ve Ada adlı romanlarında ortaya konan ütopya ve distopya kavramlarını karşılaştırmaktadır. Yazarın uzak görüşlülüğü tahayyül sınırlarını aşarak yirmibirinci yüzyılda gerçeğe dönüşür. 1930’ların dünyasına bir eleştiri olarak yazılan ve H. G. Wells’in “dehşet ütopyasına” bir cevap olan Cesur Yeni Dünya, Huxley’in çağdaş toplumun ustalıklı ve kesin bir eleştirisini, kontrolsüz gücün elinde bilmin kötü amaçlar için kullanılma tehlikesini, belli ideolojileri, kitle tüketimlerini ve medyanın etkilerini gözler önüne serer. Cesur Yeni Dünya’nın kehanette bulunduğu bir çok olay günümüzde gerçeklemişken, Ada’da ortaya konan idealler hala hayal olmaktan öteye gidememiştir.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil