Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

WITH WOMAN REPRESENTATIVE ÇORUM FOLK POETRY AND MINSTREL STYLE: IDENTIFICATION AND RECOMMENDATIONS KADIN TEMSİLCİLERİYLE BİRLİKTE ÇORUM’DA HALK ŞİİRİ VE ÂŞIK TARZI ÜZERİNDE TESPİT VE ÖNERİLER

ADD TO MY LIST
 
Author(s): M. Mete TAŞLIOVA

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 2208;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Çorum Folk Poetry | Minstrel Tradition | Oral Poetry | Women Minstrels | Poetry and Technical Structure Çorum Halk Şiiri | Âşıklık Geleneği | Sözel Şiir | Kadın Âşıklar | Şiir ve Teknik Yapı.

ABSTRACT
People in the life of each subject is covered in poems. Çorum is among the country's poetry field. Oral poetry tradition lives today in Çorum. Poetry from person to person reason to change. The important thing is technique, and the selected poems are about. Also known as masters to create your own style is required. Must be to create a continuity of tradition. This continuity also applies to Çorum. Çorum, is an important center for women minstrel and poets. Oral tradition has reached today with a change. The important thing is to follow the changes. Oral and written culture in different environments so is different in different periods of development. In the past century has changed many things in society. These arts also has changed. Comparative studies are therefore important. Halkın hayatındaki her konu şiirde işlenmektedir. Çorum, ülkemizin şiir sahaları arasındadır. Sözlü şiir geleneği Çorum'da günümüzde de yaşamaktadır. Şiire başlama nedenleri kişiden kişiye değişmektedir. Önemli olan şiir tekniği ve seçilen konulardır. Ustaları bilmek kadar kendi tarzını da oluşturmak gerekmektedir. Geleneğin varlığı için süreklilik oluşmalıdır. Bu süreklilik de Çorum için geçerlidir. Çorum, kadın âşıkları ve şairleriyle önemli bir merkezdir. Sözlü gelenekler değişimle bugüne ulaşmıştır. Önemli olan değişimi takip edebilmektir. Sözlü ve yazılı kültür ortamları farklı özelliktedir bu nedenle gelişme farklı dönemlerde farklı özelliktedir. Geçmiş yüzyılda toplumda birçok şey değişti. Söz sanatları da bu değişimden etkilenmiştir. Mukayeseli çalışmalar bu nedenle önemlidir.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona