Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Współczesna diagnostyka biochemiczna niewydolności serca - w poszukiwaniu nowych markerów

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Michał Marchel | Krzysztof J. Filipiak

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 5;
Issue: 4;
Start page: 397;
Date: 2003;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: niewydolność serca | markery biochemiczne | BNP

ABSTRACT
Niewydolność serca (NS) jest jednym z największych wyzwań współczesnej kardiologii. Mimo ogromnego postępu w leczeniu NS, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, pacjenci są wciąż obciążeni bardzo poważnym rokowaniem. Istnieje potrzeba nie tylko dalszych badań nad zrozumieniem patofizjologii złożonych zjawisk towarzyszących rozwojowi NS, ale również poszukiwań możliwości zindywidualizowania podejścia do pacjenta z tym schorzeniem. W poniższym opracowaniu dokonano przeglądu badań nad markerami umożliwiających rozpoznanie NS z odpowiednią czułością i swoistością, predykcję zdarzeń klinicznych oraz monitorowania skuteczności leczenia. W pracy zaprezentowano krótki przegląd najnowszych wytycznych w tym zakresie oraz zawarto opis różnych potencjalnych substancji markerowych: neurohor-monalnych, w tym przede wszystkim czynnika natriuretycznego typu B(BNP - B-type natriuretic peptide), zapalnych, strukturalnych i metabolicznych.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil