Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Współczesne poglądy na patogenezę, diagnostykę i leczenie wrodzonego przerostowego zwężenia odźwiernika

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Janusz Jabłoński | Renata Gawrońska | Aleksandra Gawłowska | Ewa Andrzejewska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 34;
Issue: 1;
Start page: 9;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika | patogeneza | patofizjologia | diagnostyka | leczenie

ABSTRACT
Wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika (w.p.z.o.) jest wadą anatomiczną występującą z częstością 1 - 4 na 1000 żywych urodzeń. Etiopatogeneza tej jednostki nadal jest niejasna. Choć postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne zostało ustalone, to i w tej dziedzinie pojawiają się niekiedy kontrowersje. Problemy te są nadal tematem wielu dyskusji. Praca jest monografią opartą na przeglądzie współczesnego piśmiennictwa.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona