Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Współczesne poglądy na zakażenie wirusem G zapalenia wątroby

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Ewa Łoś

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 6;
Issue: 2;
Start page: 161;
Date: 1999;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zapalenie wątroby typu G | wirus

ABSTRACT
Kiedy w 1995 r. zidentyfikowano wirus zapalenia wątroby typu G, wydawało się, że będzie on odpowiedzią na większość pytań dotyczących zapalenia wątroby o nieznanej etiologii. Tak się nie stało - wirus wciąż jest przedmiotem badań. Jakie jest jego znaczenie chorobotwórcze? Czy może być groźny? Jaki jest jego tropizm tkankowy? Czy wpływa na współistniejące zakażenie HBV i HCV? ?wiat medyczny często podważa znaczenie HGV. A jednak wykrywa się jego obecność w surowicy osób z poważnymi chorobami nie tylko wątroby, ale i pozawątrobowymi. Być może, dalsze badania nad wirusem powinny dążyć do odpowiedzi na pytanie, w jakich warunkach jest on szczególnie patogenny oraz na jakie choroby pozawątrobowe może wpływać, skoro wiadomo już na pewno, że jest szeroko rozpowszechniony. Być może, badania takie odpowiedzą na powtarzające się pytanie, czy potrzebne jest skriningowe wykrywanie HGV.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil