Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Základové dosky rodinných domov v zámrznej hĺbke - nové konštrukčné riešenia

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Róbert Rudišin | Agnieszka Knoppik-Wróbel | Walter Scherfel

Journal: GRANT journal
ISSN 1805-0638

Volume: 01;
Issue: 01;
Start page: 148;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Spodná stavba | tepelné toky | podlaha na teréne | kritický detail

ABSTRACT
Návrh základových konštrukcií rodinných domov osadených na rastlom teréne si vyžaduje dôkladnú analýzu hneď niekoľkých faktorov. Jedná sa v prvom rade o hĺbku premŕzania, ako aj hĺbku presychania základovej zeminy v danej lokalite, typ a únosnosť základovej zeminy, druh a zloženie pôdy / podložia, s tým úzko súvisiacu hĺbku založenia, ale aj výber a kombináciu použitých stavebných materiálov v konštrukciách spodnej stavby. Výskum a vývoj nových stavebných materiálov, napredujúci nezadržateľným tempom sa však nezastavil ani v tejto oblasti. Do povedomia sa dostávajú nové modifikácie ľahkých betónov (LB), ako sú napríklad modifikácie penobetónov pre inžinierske konštrukcie (GeoPBG DX), umožňujúce v konštrukciách a konštrukčných detailoch spodnej stavby (najmä v podlahových konštrukciách) plniť súčasne konštrukčnú aj tepelnoizolačnú funkciu. Vývoj v tejto oblasti pokročil do takej miery, že sa predpokladá použitie tohto typu materiálu ako tepelnoizolačnej - konštrukčnej a súčasne roznášacej - stabilizačnej vrstvy nahradzujúcej doposiaľ používané štrkové lôžko, vo vzťahu budova ~ podlahová konštrukcia ~ podložie.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil