Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ZASTOSOWANIE DOPLEROWSKIEGO BADANIA TKANKOWEGO W DIAGNOSTYCE PATOLOGII UKŁADU KRĄŻENIA U DZIECI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Justyna Zamojska | Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Jerzy Stańczyk

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 42;
Issue: 1;
Start page: 21;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: diagnostyka | echokardiografia | dzieci | tkankowa echokradiografia doplerowska | |

ABSTRACT
Echokardiografia jest podstawową metodą diagnostyczną w kardiologii, pozwalającą na nieinwazyjną ocenę funkcji mięśnia sercowego. Tkankowa echokardiografia doplerowska (tissue Doppler echocardiography – TDE), która została opisana po raz pierwszy w 1989 roku przez Isaaza i wsp., umożliwia ilościową i obiektywną analizę szeregu dodatkowych parametrów, odzwierciedlających zarówno globalną, jak i regionalną czynność mięśnia sercowego. Technika ta pozwala ponadto na wykrywanie zaburzeń nawet wówczas, gdy w konwencjonalnym badaniu echokardiograficznym nie widać jeszcze zmian. Podstawowe parametry ocenianie przy pomocy tkankowej echokardiografii doplerowskiej, takie jak prędkość, odkształcenie czy tempo odkształcenia znajdują coraz szersze zastosowanie kliniczne – także w pediatrii. Pozwalają na wykrywanie subklinicznych zmian w funkcji mięśnia sercowego u dzieci z nadciśnieniem tętniczym, otyłością, cukrzycą, kardiomiopatią przerostową, wrodzonymi i nabytymi wadami serca, a także na ocenę wpływu długotrwałego treningu fizycznego na czynność mięśnia sercowego u sportowców. Ze względu na wykrywanie wczesnej fazy nieprawidłowości technika ta znajduje coraz szersze zastosowanie w diagnostyce patologii układu krążenia w grupie pacjentów pediatrycznych.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona