Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ZASTOSOWANIE INFLIKSIMABU W LECZENIU IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA BŁONY NACZYNIOWEJ - OPIS PRZYPADKU

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ewa Lipiec | Małgorzata Budzińska-Mikurenda | Anna Niwald

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 42;
Issue: 1;
Start page: 28;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zapalenie błony naczyniowej | leczenie biologiczne | dzieci | infliksimab | |

ABSTRACT
Wprowadzenie: W ostatnich latach pojawiła się nowa możliwość leczenia opornych zapaleń błony naczyniowej z zastosowaniem terapii biologicznej. Leki biologiczne charakteryzują się większym potencjałem immunosupresyjnym w porównaniu z konwencjonalnymi środkami modulującymi odporność. Celem pracy była ocena wyników leczenia infliksimabem idiopatycznego zapalenia błony naczyniowej u dziecka. Opis przypadku: 12-letni pacjent z nawracającym zapaleniem błony naczyniowej, z postępującym obniżaniem ostrości wzroku, przewlekle leczony kortykosteroidami oraz cyklosporyną bez zadawalającego efektu terapeutycznego, został zakwalifikowany do zastosowania preparatu infliksimab według schematu obowiązującego w chorobach autoimmunologicznych. W pracy przedstawiono analizę stanu narządu wzroku podczas rocznej terapii biologicznej. Uzyskano stabilizację ostrości wzroku i stanu miejscowego oraz normalizację ciśnienia wewnątrzgałkowego. W okresie obserwacji nie występowały kolejne nawroty zmian zapalnych wewnątrzgałkowych. Nie stwierdzono objawów niepożądanych zastosowanego leczenia. Wnioski: Terapia biologiczna okazała się skuteczną metodą postępowania u dziecka z nawracającym idiopatycznym zapaleniem błony naczyniowej.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil