Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zastosowanie modyfikacji badania tomografem komputerowym w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Alternatywa czy uzupełnienie diagnostyki w kwalifikacji do leczenia operacyjnego?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Katarzyna Nierzwicka | Małgorzata Chrupek | Andrzej Igor Prokurat | Grażyna Mierzwa | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Katarzyna Laskowska | Sylwia Drewa | Władysław Lasek

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 9;
Issue: 3;
Start page: 221;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: choroba Leśniowskiego-Crohna | diagnostyka przedoperacyjna

ABSTRACT
Choroba Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C) należy do grupy nieswoistych zapaleń przewodu pokarmowego. Obejmuje odcinkowo wszystkie warstwy ściany jelita, prowadząc do powikłań wymagających leczenia chirurgicznego. Strategia leczenia operacyjnego z powodu częstych powikłań pooperacyjnych zmierza do minimalizacji interwencji chirurgicznej i polega na manewrach przywracających drożność przewodu pokarmowego. Autorzy przedstawiają opisy przypadków dwojga dzieci z rozpoznaniem ch. L-C, u których w diagnostyce przedoperacyjnej zastosowano zmodyfikowane badanie tomografem komputerowym (TK) jamy brzusznej. W obu przypadkach diagnostyka badaniem kolonoskopowym nie pozwoliła szczegółowo określić poziomu niedrożności, rozległości i zakresu zmian w okolicy zastawki Bauchina i końcowym odcinku jelita krętego. Wprowadzenie zmodyfikowanego badania TK jamy brzusznej z kontrastem dożylnym i obciążeniem doustnym płynem, wykorzystującym właściwości wody w obrazie tomograficznym jako neutralnego kontrastu, umożliwiło ocenę zmian w jelicie cienkim oraz zaplanowanie postępowania chirurgicznego.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil