Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ZASTOSOWANIE OPERACYJNEJ TECHNIKI OSZCZĘDZAJĄCEJ MIĄŻSZ NARZĄDU U PACJENTÓW Z TORBIELAMI ŚLEDZIONY - OPIS DWÓCH PRZYPADKÓW

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Janusz Jabłoński | Małgorzata Lewandowska | Ewa Andrzejewska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 41;
Issue: 3;
Start page: 124;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: torbiele śledziony | leczenie | dzieci | |

ABSTRACT
Torbiele śledziony należą do rzadkich schorzeń tego narządu. Najczęściej nie wywołują one żadnych dolegliwości, a w przypadku torbieli objawowych symptomy są niecharakterystyczne. Rozpoznanie ustala się często przypadkowo podczas badania USG lub TK jamy brzusznej. Torbiele objawowe, powikłane oraz dużych rozmiarów (powyżej 5 cm) należy leczyć operacyjnie. Operacje oszczędzające miąższ śledziony zmniejszają ryzyko wczesnych i późnych powikłań septycznych, zwłaszcza zespołu piorunującej sepsy po splenektomii. Do procedur zachowujących miąższ śledziony należą: drenaż przezskórny torbieli, dekapsulacja, marsupializacja, wyłuszczenie torbieli oraz częściowa splenektomia. Całkowita splenektomia jest obecnie metodą z wyboru w przypadkach bardzo dużych torbieli, torbieli mnogich, zakażonych lub zlokalizowanych we wnęce śledziony. W pracy przedstawiono dwie chore leczone z powodu torbieli śledziony. W obu przypadkach wykonano wyłuszczenia torbieli. Autorzy dokonali również przeglądu technik operacyjnych stosowanych w przypadkach torbieli śledziony z analizą ich skuteczności.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

    
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland