Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ZESPÓŁ KLIPPEL-TRENAUNAY'A JAKO JEDNA Z PRZYCZYN PRZEROSTU KOŃCZYN U NIEMOWLĄT - TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Katarzyna Bartosiewicz | Martyna Tuziak | Iwona Stecewicz | Elżbieta Krzywińska-Zdeb | Hanna Romanowska | Mieczysław Walczak | Maria Giżewska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 42;
Issue: 3;
Start page: 157;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Klippel-Trenaunay syndrome | limb hypertrophy | port wine stain | zespół Klippel-Trenaunay'a | przerost kończyn | plama typu czerwonego wina

ABSTRACT
Zespół Klippel-Trenaunayąa (KTS) jest rzadkim zespołem wad wrodzonych o niewyjaśnionej etiologii, w którym występuje charakterystyczna triada objawów: naczyniaki płaskie, przerosty tkanek miękkich i kości w okolicy objętej naczyniakiem oraz żylaki kończyn. U większości chorych stwierdza się wszystkie wymienione objawy (postać klasyczna). Może wystąpić też postać naprzemienna, w której lokalizacja naczyniaków nie odpowiada przerostowi kończyny, oraz postać poronna - z brakiem jednego ze składników triady. Bogata symptomatologia kliniczna, przy braku możliwości genetycznego potwierdzenia KTS, nastręcza wielu trudności diagnostycznych, szczególnie u niemowląt, kiedy to część objawów jeszcze nie występuje. W pracy omówiono przypadek 11-miesięcznego chłopca, u którego od urodzenia obserwowano naczyniak płaski olbrzymi oraz zwiększony obwód i asymetrię obu kończyn dolnych. W diagnostyce różnicowej wzięto pod uwagę zespół Proteusza (PS) oraz inne zespoły wad wrodzonych przebiegające z przerostem kończyn.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil