Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Złożoność – emergencja – poznanie ekologiczne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maciej Dombrowski

Journal: Avant : Journal of Philosophical-Interdisciplinary Vanguard
ISSN 2082-7598

Volume: 3;
Issue: 2/2012;
Start page: 320;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: złożoność | poznanie ekologiczne | emergencja | afordancji | procesualizm

ABSTRACT
Artykuł jest próbą dokonania przeglądu kilku zagadnień związanych z paradygmatem złożoności i jego implikacji dla badań nad poznaniem, szczególnie w ramach tzw. podejścia ekologicznego. Stawiam kilka tez – m.in. dotyczących dwóch sprzecznych tendencji w ramach dominującej metodologii (tendencja do poszukiwania prostoty i coraz większy nacisk na dostrzeganie złożoności) oraz konsekwencji ontologicznych zarysowanego obrazu (emergencja ontologiczna i procesualny emergentyzm).

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

    
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland