Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ZWIĄZEK STĘŻENIA ADIPONEKTYNY Z ZACHOWANĄ INSULINOSEKRECJĄ W CUKRZYCY TYPU 1 U DZIECI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Agnieszka Szadkowska | Beata Mianowska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 41;
Issue: 2;
Start page: 69;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: cukrzyca typu 1 | dzieci | adiponektyna | peptyd C

ABSTRACT
Wprowadzenie: W patogenezę cukrzycy typu 1 (T1DM), obok zaburzeń insulinosekrecji, zaangażowanejest zjawisko insulinooporności tkanek obwodowych, będące wypadkową podłoża genetycznego oraz uwarunkowań środowiskowych. Za jeden z głównych osoczowych mediatorów metabolizmu tkanki tłuszczowej uznawana jest adiponektyna.Cel pracy: Ocena stężenia adiponektyny u dzieci chorych na T1DM oraz związku między jej poziomema stężeniem peptydu C, jako miernika zachowanej insulinosekrecji.Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 197 dzieci z niedawno rozpoznaną T1DM, mediana wieku wynosiła 10,4 roku, K/M 84/113. Grupę kontrolną stanowiło 47 zdrowych dzieci, mediana wieku=10,2 roku, K/M 17/30. Oznaczeń stężenia adiponektyny oraz peptydu C dokonywano metodą radioimmunologicznąw momencie rozpoznania choroby oraz po 6 miesiącach i po 2, 3 oraz 4 latach jej trwania.Wyniki: Zaobserwowano stopniowe obniżanie się stężenia adiponektyny w przebiegu T1DM u dzieci(p

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

    
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation