Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif

ISSN: 0028--2006
Publisher: Christelike Lektuurfonds in collaboration with Stellenbosch University


ADD TO MY LIST
 
Die bediening van die nagmaal in vier kerkordes

Author(s): P. J. Strauss
Volume: 53
Issue: 1
Year: 2012
Nie-egte vrae in 1 Korintiërs 9

Author(s): A. H. Snyman
Volume: 53
Issue: 1
Year: 2012
Redding in die Evangelie van Johannes

Author(s): Jan Van der Watt
Volume: 53
Issue: 1
Year: 2012
Geloofsonderskeiding – moontlikhede van ʼn interdissiplinêre reis

Author(s): Leon Venter | Hendriks Jurgens
Volume: 53
Issue: 1
Year: 2012
The translation of πνευμα in John 3:8

Author(s): Annette Potgieter
Volume: 53
Issue: 1
Year: 2012
Disabling God in an able world? Analysis of a South African sermon

Author(s): Johan Cilliers
Volume: 53
Issue: 1
Year: 2012
Law and Gospel or Gospel and Law? Karl Barth, Martin Luther and John Calvin

Author(s): I. John Hesselink
Volume: 53
Issue: 1
Year: 2012
The covenant as fundamental building block of marriage

Author(s): Amanda L. Du Plessis
Volume: 53
Issue: 1
Year: 2012
The risk of overestimating and underestimating “religious cults” in South Africa

Author(s): SP Pretorius
Volume: 53
Issue: 1
Year: 2012
Angelic appearances in Matthew’s infancy narratives

Author(s): FP (Francois) Viljoen
Volume: 53
Issue: 1
Year: 2012
The Binga Outreach: Towards intercultural mission in the Reformed Church in Zimbabwe

Author(s): Christopher Munikwa | H. Jurgens Hendriks
Volume: 52
Issue: 3
Year: 2012
Kerkspieël – ʼn kritiese bestekopname

Author(s): W.J. Schoeman
Volume: 52
Issue: 3
Year: 2012
’n Vergelyking van die Ned Geref Kerk se Kerkspieëlvraelyste

Author(s): S.J. Zaaiman
Volume: 52
Issue: 3
Year: 2012
’n Beoordeling van die metodologiese uitgangspunte van die Ned Geref Kerk se Kerkspieëls

Author(s): S.J. Zaaiman | E.J. Rautenbach
Volume: 52
Issue: 3
Year: 2012
Empowerment of the laity at congregational level: a case study of the Nkhoma CCAP congregation

Author(s): C.E.J. Msangaambe | H.J. Hendriks
Volume: 52
Issue: 3
Year: 2012
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE TEOLOGIESE TYDSKRIF

Author(s): NGTT NGTT
Volume: 52
Issue: 3
Year: 2012
Die karakterisering van die Johannese Nikodemus: ’n narratologiese analise

Author(s): L.T.I. Herman
Volume: 52
Issue: 3
Year: 2012
Icon, love and the possibility of the other

Author(s): Auke Compaan
Volume: 52
Issue: 3
Year: 2012
The distinctive nature of Calvin’s Institutes and certain motifs in his theology

Author(s): I. John Hesselink
Volume: 52
Issue: 3
Year: 2012
Willie Jonker se Teologiese Etiek

Author(s): Anton A Van Niekerk
Volume: 52
Issue: 3
Year: 2012
Die karakterisering van Pilatus in die Johannesevangelie

Author(s): D.F. Tolmie
Volume: 52
Issue: 3
Year: 2012
Om met nuwe oë na ander te kyk. Lukas-Handelinge oor 'n teologie van respek1

Author(s): H.C. Van Zyl
Volume: 52
Issue: 3
Year: 2012
Die NGTT is nou ’n oopbron-vaktydskrif.

Author(s): Gerrit Brand
Volume: 52
Issue: 3
Year: 2012
’n Akademiese beoordeling van ’n vertaling van die Bybel in Afrikaans

Author(s): Y. Coetsee | C.H.J Van der Merwe
Volume: 52
Issue: 3
Year: 2012
From the “rational soul” to an unbridled “trust in reason”

Author(s): D.F.M. Strauss
Volume: 52
Issue: 3
Year: 2012
Kerk en Samelewing 25 jaar later: Was die kool die sous werd?

Author(s): J.M. Van der Merwe
Volume: 52
Issue: 3
Year: 2012
Memories liberate the past

Author(s): C.H. Thesnaar
Volume: 52
Issue: 3
Year: 2012
Exegetical checkmate – Isaiah 4:2a: person or plant?

Author(s): Hennie Kruger
Volume: 52
Issue: 3
Year: 2012
Kerk en samelewing in die dokumente “Kerk en samelewing” na 25 jaar

Author(s): P.J. Strauss
Volume: 52
Issue: 3
Year: 2012
Healing of the royal official’s son in John 4:46-54

Author(s): Jan Van der Watt
Volume: 52
Issue: 3
Year: 2012
Models of “happiness” – A South African perspective

Author(s): P.J. Naudé
Volume: 52
Issue: 3
Year: 2012
The Huguenots of South Africa in documents and commemoration

Author(s): P. Coertzen
Volume: 52
Issue: 3
Year: 2012
Hemel en hel: ’n Sendingperspektief

Author(s): P. Verster
Volume: 52
Issue: 3
Year: 2012
Op weg na ’n menswaardige samelewing? Die rol van teorievorming en wetgewing.

Author(s): Donald, J. Katts | N.N. Koopman
Volume: 52
Issue: 3
Year: 2012
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil