Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Nieuwe West-Indische Gids

ISSN: 0028--9930
Publisher: KITLV


ADD TO MY LIST
 
Kolonistatie met Nederlandsche boeren in Suriname.

Author(s): D. van Blom
Volume: 9
Issue: 2
Year: 1928
De eilanden der kolonie Cura

Author(s): J. Boeke
Volume: 9
Issue: 2
Year: 1928
Het zendingswerk der herrnhutters in de oerwouden van de Boven-Suriname.

Author(s): H. Weiss
Volume: 9
Issue: 2
Year: 1928
St. Eustatius St. Martin en Saba op het laatst van de 18de.

Author(s): Dr. J de Hullu
Volume: 9
Issue: 2
Year: 1928
De oprichting van den koninklijken West-Indischen maildienst

Author(s): M.G. de Boer
Volume: 9
Issue: 2
Year: 1928
De Nederlandsche bovenwindseilanden in het midden der 17de eeuw

Author(s): Bn Mulert
Volume: 9
Issue: 2
Year: 1928
Inhoud

Volume: 9
Issue: 2
Year: 1928
De kleeding der Surinaamsche bevolkingsgroepen in verband met aard en gewoonten.

Author(s): Th van. Lelyveld
Volume: 9
Issue: 2
Year: 1928
Uit Suriname's verleden

Author(s): S. Kalff
Volume: 9
Issue: 2
Year: 1928
Het lage kustgebied van Suriname

Author(s): H. van Cappelle
Volume: 9
Issue: 2
Year: 1928
De Kolonale staten Suriname.

Author(s): P. Westra
Volume: 9
Issue: 2
Year: 1928
Boekbespreking

Author(s): H.D.B.
Volume: 9
Issue: 2
Year: 1928
een Koninklijke slaaf Suriname.

Author(s): Aphra Behn
Volume: 9
Issue: 2
Year: 1928
De kleeding der Surinaamsche bevolkingsgroepen in verband met aard en gewooonten.

Author(s): van Th. Lelyveld
Volume: 9
Issue: 2
Year: 1928
UIt Suriname's verleden.

Volume: 9
Issue: 2
Year: 1928
Uit de Pers, Nederland

Volume: 9
Issue: 2
Year: 1928
De evangelische of Moravische broedergemeente (de hernhutters) in Suriname.

Author(s): W.D.H. Baron van Asbeck
Volume: 9
Issue: 2
Year: 1928
Personen-register

Volume: 9
Issue: 2
Year: 1928
De volksgezondheid in onze West-Indische Koloni

Author(s): H. van Kol
Volume: 9
Issue: 2
Year: 1928
De geschiedenis van den koninklijken slaaf

Author(s): Aphra Behn
Volume: 9
Issue: 2
Year: 1928
Salarisverbetering der ambtenaren in Suriname.

Author(s): D.F.
Volume: 9
Issue: 2
Year: 1928
De handelsbeteekenis van onze West.

Author(s): W.R. Menkman
Volume: 9
Issue: 2
Year: 1928
Titelblad

Volume: 9
Issue: 2
Year: 1928
De aanslibbingen der Surinaamsche rivieren

Author(s): H. van Cappelle
Volume: 9
Issue: 2
Year: 1928
Wijziging van het regeeringsreglement van de Kolonie Cura

Author(s): D.F.
Volume: 9
Issue: 2
Year: 1928
Bauxiet

Author(s): Ir Grutterink
Volume: 9
Issue: 2
Year: 1928
Register van besproken boeken en kaarten.

Volume: 9
Issue: 2
Year: 1928
Nog eens emigratie van Nederlanders naar Suriname

Author(s): W.R. Menkman
Volume: 9
Issue: 1
Year: 1928
James Rodway

Author(s): Fred. Oudschans Dentz
Volume: 9
Issue: 1
Year: 1928
Economisch Suriname en het loonstelsel

Author(s): Theod. A.C. Comvalius
Volume: 9
Issue: 1
Year: 1928
Java-methoden voor Suriname ?

Author(s): L. de Waai
Volume: 9
Issue: 1
Year: 1928
Een episode uit de Joodsche kolonisatie van Guyana (1660)

Author(s): Jac. Zwarts
Volume: 9
Issue: 1
Year: 1928
Aanteekeningen over de landbouw in Suriname

Author(s): Charles Douglas
Volume: 9
Issue: 1
Year: 1928
Curacao en onderhoorige eilanden 1816-1828, II

Author(s): B. de Gaay Fortman
Volume: 9
Issue: 1
Year: 1928
Hoe staat het met je Corantijnkwestie?

Author(s): H.D. Benjamins
Volume: 9
Issue: 1
Year: 1928
Het verval van Suriname. Poging tot herstel

Author(s): F.H. Umbgrove
Volume: 9
Issue: 1
Year: 1928
De Surinaamse loonverhoging van 1920

Author(s): D.S. Huizinga
Volume: 9
Issue: 1
Year: 1928
Curacao en onderhoorige eilanden 1816-1828

Author(s): B. de Gaay Fortman
Volume: 9
Issue: 1
Year: 1928
Curacao en onderhoorige eilanden 1816-1828 III

Author(s): B. de Gaay Fortman
Volume: 9
Issue: 1
Year: 1928
Een conflict tusschen Amsterdam en de Staten-generaal over Suriname 1774-'75

Author(s): C.K. Kesler
Volume: 9
Issue: 1
Year: 1928
Van waar moet het water komen voor eene waterleiding te paramaribo?

Author(s): Dr. J.W. Jenny Weijerman
Volume: 9
Issue: 1
Year: 1928
De Lepra

Author(s): T. May
Volume: 9
Issue: 1
Year: 1928
Curacao en onderhoorige eilanden 1816-1828 VII

Author(s): B. de Gaay Fortman
Volume: 9
Issue: 1
Year: 1928
Het Surinamevraagstuk

Author(s): Mr. O.E.G. Graaf van Limburg Stirum
Volume: 9
Issue: 1
Year: 1928
Stroomingen in Suriname

Author(s): G.J. Staal
Volume: 9
Issue: 1
Year: 1928
Het nederlanderschap in Suriname en Curacao

Author(s): Fred. Oudschans Dentz
Volume: 9
Issue: 1
Year: 1928
Bibliographie

Author(s): Redactie KITLV
Volume: 9
Issue: 1
Year: 1928
Indianen en negers

Volume: 9
Issue: 1
Year: 1928
Bibliografie

Volume: 9
Issue: 1
Year: 1928
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil