Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Przegląd Dermatologiczny

ISSN: 0033--2526
Publisher: Termedia Publishing House


ADD TO MY LIST
 
Etiopatogeneza, przebieg kliniczny oraz powikłania towarzyszące onychofagii i onychotillomanii

Author(s): Aleksandra Okuniewska | Beata Imko-Walczuk | Emilia Rose | Maria Czubek
Volume: 98
Issue: 6
Year: 2011
Rozległe zmiany bujające jako powikłanie leczenia izotretynoiną doustną w przebiegu ciężkiego trądziku

Author(s): Alina Jankowska-Konsur | Joanna Maj | Eugeniusz Baran
Volume: 98
Issue: 6
Year: 2011
Częstość występowania czerniaka oraz ocena przeżycia i rokowania u chorych na czerniaka po przeszczepieniu narządów

Author(s): Beata Imko-Walczuk | Anna Ankudowicz | Janusz Jaśkiewicz | Alicja Dębska-Ślizień | Bolesław Rutkowski
Volume: 98
Issue: 6
Year: 2011
Zaburzenia funkcji poznawczych i temperament afektywny u pacjentów z łuszczycą

Author(s): Luiza Marek | Waldemar Placek | Alina Borkowska
Volume: 98
Issue: 6
Year: 2011
Współistnienie linijnej IgA dermatozy pęcherzowej z atopowym zapaleniem skóry. Trudności diagnostyczne. Opis przypadku

Author(s): Marcin Zakrzewski | Aleksandra Lesiak | Joanna Pietrzyk | Anna Sysa-Jędrzejowska | Joanna Narbutt
Volume: 98
Issue: 6
Year: 2011
Sarkoidoza płucna współistniejąca z sarkoidozą podskórną i chorobą Mikulicza

Author(s): Piotr Brzeziński
Volume: 98
Issue: 6
Year: 2011
Zastosowanie leków biologicznych w nietypowych postaciach łuszczycy – opis przypadków

Author(s): Michał Rogowski-Tylman | Aleksandra Lesiak | Anna Sysa-Jędrzejowska | Anna Brucka-Stemkowska | Dorota Sobolewska | Joanna Narbutt
Volume: 98
Issue: 6
Year: 2011
Trądzik piorunujący – zaostrzenie trądziku zwykłego leczonego izotretynoiną?

Author(s): Kamila Białek | Ana Alekseenko | Anna Wojas-Pelc
Volume: 98
Issue: 6
Year: 2011
Zastosowanie inhibitorów mTOR w wybranych schorzeniach dermatologicznych

Author(s): Karolina Osiecka | Beata Imko-Walczuk | Sławomir Lizakowski | Alicja Dębska-Ślizień | Bolesław Rutkowski
Volume: 98
Issue: 6
Year: 2011
Łagodne guzy aparatu paznokciowego w materiale Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Author(s): Michał Sobjanek | Igor Michajłowski | Adam Włodarkiewicz | Jadwiga Roszkiewicz
Volume: 98
Issue: 6
Year: 2011
Sprawozdanie z 41. Konferencji Europejskiego Towarzystwa Dermatologii Doświadczalnej (ESDR)

Author(s): Alicja Ograczyk | Mariusz Wachowski
Volume: 98
Issue: 6
Year: 2011
Genetycznie uwarunkowany polimorfizm enzymów metabolizujących ksenobiotyki w autoimmunologicznych chorobach tkanki łącznej

Author(s): Małgorzata Barańska | Jadwiga Skrętkowicz
Volume: 98
Issue: 6
Year: 2011
Zespół SAPHO jako wyzwanie terapeutyczne – opis przypadku

Author(s): Agnieszka Gerkowicz | Anna Michalak-Stoma | Maria Juszkiewicz-Borowiec | Ewa Wielosz | Grażyna Chodorowska
Volume: 98
Issue: 5
Year: 2011
Genetyka łuszczycy – od badań serologicznych antygenów zgodności tkankowej do badań asocjacyjnych całego genomu

Author(s): Aneta Szczerkowska-Dobosz | Krzysztof Rębała
Volume: 98
Issue: 5
Year: 2011
Znaczenie wybranych adipokin w łuszczycy

Author(s): Anna Baran | Iwona Flisiak | Bożena Chodynicka
Volume: 98
Issue: 5
Year: 2011
Skórne postacie gruźlicy – postępowanie diagnostyczne i terapia

Author(s): Karolina Wodok | Ligia Brzezińska-Wcisło
Volume: 98
Issue: 5
Year: 2011
Trądzik odwrócony leczony operacyjnie innowacyjnymi technikami redukcji powstałych ubytków – opis przypadku

Author(s): Łukasz Matusiak | Andrzej Bieniek
Volume: 98
Issue: 5
Year: 2011
Rak neuroendokrynny skóry (Merkla) – aktualne poglądy na patogenezę oraz metody leczenia

Author(s): Beata Sosada | Ligia Brzezińska-Wcisło
Volume: 98
Issue: 5
Year: 2011
Rak z komórek Merkla u chorych po przeszczepieniu nerki – opis przypadków i przegląd piśmiennictwa

Author(s): Dorota Jaśkiewicz | Beata Imko-Walczuk | Janusz Jaśkiewicz | Sławomir Lizakowski | Alicja Dębska-Ślizień | Bolesław Rutkowski
Volume: 98
Issue: 5
Year: 2011
Współistnienie zespołu Brooke’a-Spieglera z łuszczycą zwykłą – opis przypadku

Author(s): Olga Michałowska | Katarzyna Łukowska | Anna Kozłowska
Volume: 98
Issue: 5
Year: 2011
Czerniak aparatu paznokciowego – analiza epidemiologiczna, kliniczna i histopatologiczna

Author(s): Michał Sobjanek | Igor Michajłowski | Wojciech Biernat | Kamil Drucis | Adam Włodarkiewicz | Jadwiga Roszkiewicz
Volume: 98
Issue: 5
Year: 2011
Leczenie miejscowe trądziku

Author(s): Waldemar Placek | Krystyna Romańska-Gocka | Aleksandra Grzanka
Volume: 98
Issue: 5
Year: 2011
Półpasiec uszny i jego powikłania. Zespół Ramsaya Hunta. Opis trzech przypadków

Author(s): Anna Baran | Bożena Chodynicka
Volume: 98
Issue: 5
Year: 2011
Erytrodermia łuszczycowa po ogólnym zastosowaniu kortykosteroidów – opis przypadku

Author(s): Karolina Kopeć | Anna Jagas | Alina Jankowska-Konsur | Joanna Maj
Volume: 98
Issue: 5
Year: 2011
Zmiany skórne w przebiegu ostrej białaczki szpikowej – opis przypadku

Author(s): Aleksandra Badzian | Magdalena Ciuruś | Alicja Malinowska | Aleksandra Znajewska | Natalia Brycka | Aleksandra A. Grzanka | Waldemar Placek
Volume: 98
Issue: 4
Year: 2011
Rzadki przypadek obumierania podskórnej tkanki tłuszczowej u noworodków

Author(s): Agata Maciejewska-Radomska | Aleksandra Wilkowska | Joanna Jagłowska | Jolanta Wierzba | Jadwiga Roszkiewicz
Volume: 98
Issue: 4
Year: 2011
Erythema dyschromicum perstans (ashy dermatosis) – opis przypadków

Author(s): Magdalena Lange | Magdalena Trzeciak | Małgorzata Sokołowska-Wojdyło | Jadwiga Roszkiewicz
Volume: 98
Issue: 4
Year: 2011
Zapalenie tkanki podskórnej u nosicielki deficytowego wariantu S genu dla α1-antytrypsyny leczone skutecznie infliksymabem – opis przypadku

Author(s): Agata Maciejewska-Radomska | Aleksandra Wilkowska | Michał Skroński | Jadwiga Roszkiewicz
Volume: 98
Issue: 4
Year: 2011
Rola czynników genetycznych, autoimmunologicznych, infekcyjnych i hormonalnych w etiopatogenezie liszaja twardzinowego – przegląd piśmiennictwa

Author(s): Agnieszka Cegielska | Beata Imko-Walczuk | Janusz Jaśkiewicz | Waldemar Placek
Volume: 98
Issue: 4
Year: 2011
Świąd odbytu – etiologia i metody terapii

Author(s): Karolina Hadasik | Grzegorz Hadasik | Ligia Brzezińska-Wcisło
Volume: 98
Issue: 4
Year: 2011
Zapalenie tkanki podskórnej jako rzadki objaw kliniczny genetycznie uwarunkowanych zaburzeń α1-antytrypsyny – przegląd piśmiennictwa

Author(s): Agata Maciejewska-Radomska | Aleksandra Wilkowska
Volume: 98
Issue: 4
Year: 2011
Ocena ryzyka uzależnienia od opalania w wybranej populacji kobiet w wieku 15–30 lat

Author(s): Marta Stawczyk | Agnieszka Łakis | Anna Ulatowska | Aneta Szczerkowska-Dobosz
Volume: 98
Issue: 4
Year: 2011
Rumień guzowaty u dziecka – opis przypadku

Author(s): Przemysław Zaniewski | Iwona Flisiak | Bożena Chodynicka
Volume: 98
Issue: 4
Year: 2011
Lupus erythematosus tumidus – rzadka odmiana przewlekłej skórnej postaci tocznia rumieniowatego

Author(s): Joanna Chylicka | Aneta Szczerkowska-Dobosz | Anetta Gwiazdowska | Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
Volume: 98
Issue: 4
Year: 2011
Połowiczy zanik twarzy bez zmian w ośrodkowym układzie nerwowym i twardzina en coup de sabre z guzem zewnątrzmózgowym – opis przypadków

Author(s): Beata Bergler-Czop | Anna Lis-Święty | Ligia Brzezińska-Wcisło
Volume: 98
Issue: 4
Year: 2011
Dziedziczne podłoże czerniaka – wyniki badań własnych na tle piśmiennictwa

Author(s): Tadeusz Dębniak | Romuald Maleszka | Jan Lubiński
Volume: 98
Issue: 3
Year: 2011
Przerzuty czerniaka złośliwego do skóry brzucha i klatki piersiowej imitujące infekcję wirusem herpes zoster – opis przypadku

Author(s): Beata Bergler-Czop | Mariola Wyględowska-Kania | Ligia Brzezińska-Wcisło
Volume: 98
Issue: 3
Year: 2011
Dziewięćdziesiąt lat Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Author(s): Maria Błaszczyk
Volume: 98
Issue: 3
Year: 2011
Kiła układu nerwowego jako trudny problem w codziennej praktyce klinicznej – opis przypadku

Author(s): Adam Reich | Karolina Mędrek
Volume: 98
Issue: 3
Year: 2011
Polekowe zapalenie skóry wywołane imatynibem u pacjentki z nowotworem podścieliska przewodu pokarmowego – opis przypadku

Author(s): Anna Baran | Iwona Flisiak | Hanna Myśliwiec | Bożena Chodynicka
Volume: 98
Issue: 3
Year: 2011
Czy pacjenci po przeszczepie nerki są świadomi konieczności stosowania ochrony przeciwsłonecznej?

Author(s): Joanna Sułowicz | Anna Wojas-Pelc | Władysław Sułowicz
Volume: 98
Issue: 3
Year: 2011
Analiza stężeń eotaksyny 1/CCL11, eotaksyny 2/CCL24 i eotaksyny 3/CCL26 w surowicy dorosłych chorych na atopowe zapalenie skóry

Author(s): Witold Owczarek | Elwira Beata Paluchowska | Tomasz Targowski | Agnieszka Nawrocka
Volume: 98
Issue: 3
Year: 2011
Zespół żyły głównej górnej o obrazie nawracającego obrzęku Quinckego. Opis przypadku

Author(s): Magda Pająk-Grot | Jolanta Kozłowska-Murawska | Maria Siwicka
Volume: 98
Issue: 3
Year: 2011
Monoterapia rytuksymabem w pęcherzycy liściastej

Author(s): Agnieszka Kardynał | Justyna Sicińska | Marta Kurzeja | Małgorzata Olszewska | Lidia Rudnicka
Volume: 98
Issue: 3
Year: 2011
Osobliwości kliniczne mastocytozy u dzieci

Author(s): Magdalena Lange | Anetta Gwiazdowska | Joanna Chylicka | Anton Żawrocki | Bogusław Nedoszytko
Volume: 98
Issue: 3
Year: 2011
Analiza mutacji p14 i p16 w czerniaku skóry

Author(s): Lidia Fątowicz | Waldemar Placek | Tadeusz Tadrowski | Wojciech Biernat
Volume: 98
Issue: 3
Year: 2011
Rola limfocytów T regulatorowych w patogenezie wybranych chorób pęcherzowych

Author(s): Anna Jałocha-Kaczka | Agnieszka Żebrowska | Elżbieta Waszczykowska
Volume: 98
Issue: 3
Year: 2011
Twardzina ograniczona pęcherzowa – przedstawienie dwóch przypadków, trudności terapeutyczne

Author(s): Katarzyna Kozłowicz | Joanna Gładysz | Grażyna Chodorowska | Bartłomiej Wawrzycki | Aldona Pietrzak | Dorota Krasowska
Volume: 98
Issue: 3
Year: 2011

Easyplan
HR software für Hotellerie

Automatische Erstellung
von Personaldokumente
und Anmeldungen bei Behörden

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil