Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Psychiatria Polska

ISSN: 0033--2674
Publisher: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne


ADD TO MY LIST
 
Parental attitudes recollected by patients and neurotic disorders picture – sexuality-related and sexuality-unrelated symptoms [Zapamiętane postawy rodziców pacjenta a obraz zaburzeń nerwicowych – objawy związane i niezwiązane z seksualnością] PDF available

Author(s): Sobański, Jerzy A. | Klasa, Katarzyna | Rutkowski, Krzysztof | Dembińska, Edyta | Müldner-Nieckowski, Łukasz | Cyranka, Katarzyna
Volume: 47
Issue: 5
Year: 2013
Role of leptin in eating disorders – current concept [Rola leptyny w zaburzeniach odżywiania się – współczesne poglądy] PDF available

Author(s): Stachowicz, Małgorzata | Janas-Kozik, Małgorzata | Olszanecka-Glinianowicz, Magdalena | Chudek, Jerzy
Volume: 47
Issue: 5
Year: 2013
Sexual dysfunction in men in the first 9 months after myocardial infarction [Dysfunkcje seksualne u mężczyzn w ciągu pierwszych 9 miesięcy po przebytym zawale serca] PDF available

Author(s): Puchalski, Bartosz | Szymański, Filip | Kowalik, Robert | Filipiak, Krzysztof Jerzy
Volume: 47
Issue: 5
Year: 2013
The analysis of the bipolarity features in students of arts and the students of technology [Analiza cech dwubiegunowości wśród studentów kierunków artystycznych oraz politechnicznych] PDF available

Author(s): Siwek, Marcin | Dudek, Dominika | Arciszewska, Aleksandra | Filar, Dorota | Rybicka, Monika | Cieciora, Anna | Pilecki, Maciej Wojciech
Volume: 47
Issue: 5
Year: 2013
The importance of hope in coping with schizophrenia [Rola nadziei w zmaganiach ze schizofrenią] PDF available

Author(s): Libman-Sokołowska, Małgorzata | Nasierowski, Tadeusz
Volume: 47
Issue: 5
Year: 2013
The effect of two predictors’ interaction on short- and long-term treatment outcomes of schizophrenia [Wpływ interakcji dwóch predyktorów na wczesne i odległe wyniki leczenia schizofrenii] PDF available

Author(s): Cechnicki, Andrzej | Bielańska, Anna | Daren, Artur | Wroński, Konrad | Kalisz, Aneta | Błądziński, Piotr | Pilecki, Maciej Wojciech
Volume: 47
Issue: 5
Year: 2013
Quality of Life in Depression Scale (QLDS) – development of the scale and Polish adaptation PDF available

Author(s): Majkowicz, Mikołaj | Zdun-Ryżewska, Agata | Landowski, Jerzy | de Walden-Gałuszko, Krystyna | Podolska, Magdalena
Volume: 47
Issue: 4
Year: 2013
Impulsivity in sexual offenders – new ideas or back to basics? PDF available

Author(s): Aleksandra Krasowska, | Andrzej Jakubczyk, | Wiesław Marek Czernikiewicz, | Wojnar, Marcin | Nasierowski, Tadeusz
Volume: 47
Issue: 4
Year: 2013
Discontinuation-Emergent Signs and Symptoms Inventory – Polish translation of the discontinuation signs and symptoms checklist PDF available

Author(s): Cubała, Wiesław Jerzy | Landowski, Jerzy | Springer, Janusz
Volume: 47
Issue: 4
Year: 2013
No association of glucocorticoid receptor gene polymorphism (rs6190) with unipolar and bipolar disorder PDF available

Author(s): Nemec, Dominika | Szczepankiewicz, Aleksandra | Leszczyńska-Rodziewicz, Anna | Pawlak, Joanna | Aleksandra Rajewska-Rager, | Dmitrzak-Węglarz, Monika | Skibińska, Maria | Hauser, Joanna
Volume: 47
Issue: 4
Year: 2013
Fatty acids in treatment and prevention of depression PDF available

Author(s): Wilczyńska, Agnieszka
Volume: 47
Issue: 4
Year: 2013
Between health and schizophrenia PDF available

Author(s): Tyszkowska, Magdalena | Jarema, Marek
Volume: 47
Issue: 4
Year: 2013
Mineralization of the basal ganglia as the supposed cause of poor tolerance of zuclopenthixol in a patient with long-term untreated paranoid schizophrenia PDF available

Author(s): Wichowicz, Hubert M. | Wilkowska, Alina | Banecka-Majkutewicz, Zyta | Kummer, Łukasz | Konarzewska, Joanna | Raczak, Alicja
Volume: 47
Issue: 4
Year: 2013
Social Avoidance and Distress Scale (SAD) and Fear of Negative Evaluation Scale (FNE) – reliability and the preliminary assessment of validity PDF available

Author(s): Sobański, Jerzy A. | Katarzyna Klasa, | Rutkowski, Krzysztof | Dembińska, Edyta | Müldner-Nieckowski, Łukasz | Cyranka, Katarzyna
Volume: 47
Issue: 4
Year: 2013
The influence of antipsychotic therapy on the cognitive functions of schizophrenic patients PDF available

Author(s): Tybura, Piotr | Mak, Monika | Samochowiec, Agnieszka | Pełka-Wysiecka, Justyna | Grzywacz, Anna | Grochans, Elżbieta | Zaremba-Pechmann, Liliana | Samochowiec, Jerzy
Volume: 47
Issue: 4
Year: 2013
Augmentation of antipsychotics with glycine may ameliorate depressive and extrapyramidal symptoms in schizophrenic patients – a preliminary 10-week open-label study PDF available

Author(s): Strzelecki, Dominik | Kropiwnicki, Paweł | Rabe-Jabłońska, Jolanta
Volume: 47
Issue: 4
Year: 2013
Disturbances of emotional prosody in schizophrenia PDF available

Author(s): Gurańska, Joanna | Gurański, Konstanty
Volume: 47
Issue: 4
Year: 2013
The newest therapeutic directions in the rehabilitation of patients with mental disorders PDF available

Author(s): Wilkos, Ewelina | Tylec, Aneta | Kułakowska, Dorota | Kucharska, Katarzyna
Volume: 47
Issue: 4
Year: 2013
Polish adaptation and validation of the Agoraphobic Cognitions Questionnaire and the Body Sensations Questionnaire PDF available

Author(s): Michałowski, Jarosław M. | Holas, Paweł
Volume: 47
Issue: 4
Year: 2013
The affective disorder-related burden imposed on the family environment – an overview PDF available

Author(s): Borowiecka-Kluza, Joanna Edyta | Magdalena Miernik-Jaeschke, | Jaeschke, Rafał | Siwek, Marcin | Dudek, Dominika
Volume: 47
Issue: 4
Year: 2013
The possibility or coercion treatment? Anorexia nervosa – legal regulations. A case report PDF available

Author(s): Tylec, Aneta | Olajossy, Marcin | Dubas-Ślemp, Halina | Spychalska, Katarzyna
Volume: 47
Issue: 3
Year: 2013
Quality of life in multiple sclerosis – association with clinical features, fatigue and depressive syndrome PDF available

Author(s): Łabuz-Roszak, Beata | Kubicka-Bączyk, Katarzyna | Pierzchała, Krystyna | Horyniecki, Maciej | Machowska-Majchrzak, Agnieszka | Augustyńska-Mutryn, Daria | Kosałka, Konrad | Michalski, Krzysztof | Pyszak, Dominika | Wach, Joanna
Volume: 47
Issue: 3
Year: 2013
The value of self-report methods in neuropsychological diagnostics of patients after brain injury PDF available

Author(s): Roessler-Górecka, Magdalena | Iwański, Szczepan | Seniów, Joanna
Volume: 47
Issue: 3
Year: 2013
HIV-associated neurocognitive disorders PDF available

Author(s): Kalinowska, Sylwia | Trześniowska-Drukała, Beata | Samochowiec, Jerzy
Volume: 47
Issue: 3
Year: 2013
Sexual traumatic events and neurotic disorders picture – sexuality-related and sexuality-unrelated symptoms PDF available

Author(s): Sobański, Jerzy A | Klasa, Katarzyna | Müldner-Nieckowski, Łukasz | Dembińska, Edyta | Rutkowski, Krzysztof | Cyranka, Katarzyna
Volume: 47
Issue: 3
Year: 2013
Psychiatric disorders and cognitive outcomes in children and adolescent with perinatally acquired HIV – a review PDF available

Author(s): Zielińska, Anna | Kaźmierczak-Mytkowska, Anna | Bryńska Anita
Volume: 47
Issue: 3
Year: 2013
Psychoactive plant species – actual list of plants prohibited in Poland PDF available

Author(s): Simonienko, Katarzyna | Waszkiewicz, Napoleon | Szulc, Agata
Volume: 47
Issue: 3
Year: 2013
Gender-related differences in social support program for mentally ill persons PDF available

Author(s): Sawicka, Maryla | Bronowski, Paweł | Charzyńska, Katarzyna
Volume: 47
Issue: 3
Year: 2013
Infanticide or murder in a forensic psychiatric assessment. A case study 5-fold infanticide – the search of psychopathology PDF available

Author(s): Heitzman, Janusz | Ruzikowska, Alfreda | Tarczyńska,Krystyna | Waszkiewicz, Ewa | Pilszyk, Anna
Volume: 47
Issue: 3
Year: 2013
The relationship between assessment of family relationships and depression in girls with various types of eating disorders PDF available

Author(s): Pilecki, Maciej Wojciech | Józefik, Barbara | Sałapa,Kinga
Volume: 47
Issue: 3
Year: 2013
Verbal fluency tests – application in neuropsychological assessment PDF available

Author(s): Piskunowicz, Małgorzata | Bieliński, Maciej | Zgliński, Adam | Borkowska, Alina
Volume: 47
Issue: 3
Year: 2013
Selected aspects of social cognition in patient with total agenesis of the corpus callosum (ACC) and Arnold-Chiari desease – case study PDF available

Author(s): Daniluk, Beata | Borkowska, Aneta R | Kaliszewska, Agnieszka
Volume: 47
Issue: 3
Year: 2013
Interactions between synthetic drugs used in treatment of selected central nervous system disorders and dietary supplements and herbal drugs PDF available

Author(s): Zabłocka-Słowińska, Katarzyna | Jawna, Katarzyna | Biernat, Jadwiga
Volume: 47
Issue: 3
Year: 2013
Dual diagnosis in psychoactive substance abusing or dependent persons [Podwójna diagnoza u osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancji psychoaktywnych] PDF available

Author(s): Błachut, Michał | Badura-Brzoza, Karina | Jarząb, Magdalena | Gorczyca, Piotr | Hese, Robert Teodor
Volume: 47
Issue: 2
Year: 2013
Self-esteem of boys with attention deficit hyperactivity disorder – pilot study [Samoocena chłopców z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi – doniesienie wstępne] PDF available

Author(s): Błachno, Magdalena | Kołakowski, Artur | Wójtowicz, Stanisław | Wolańczyk, Tomasz | Bryńska, Anita | Pisula, Agnieszka | Złotkowska, Małgorzata
Volume: 47
Issue: 2
Year: 2013
Jerusalem syndrome – a case report [Syndrom jerozolimski – opis przypadku] PDF available

Author(s): Poleszczyk, Anna | Święcicki, Łukasz
Volume: 47
Issue: 2
Year: 2013
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona