Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Przegląd Pediatryczny

ISSN: 0137--723X
Publisher: Cornetis Sp. z o.o.


ADD TO MY LIST
 
NEGATYWNE EMOCJE W ŚWIECIE DZIECKA PDF available

Author(s): Jadwiga Jośko-Ochojska | Janusz Kasperczyk | Urszula Marcinkowska | Karolina Lau | Mirosław Tyrpień
Volume: 42
Issue: 4
Year: 2012
PRZEWLEKŁA DIALIZOTERAPIA U DZIECI - LECZENIE OSTATNIEJ SZANSY CZY TERAPIA DAREMNA - OPIS PRZYPADKU PDF available

Author(s): Anna Jander | Marcin Tkaczyk
Volume: 42
Issue: 4
Year: 2012
ZAHAMOWANIE ROZWOJU WEWNĄTRZMACICZNEGO JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA RYZYKO ROZWOJU NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO PDF available

Author(s): Agata Zamecznik | Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Justyna Zamojska | Jerzy Stańczyk
Volume: 42
Issue: 4
Year: 2012
PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA NADWAGI I OTYŁOŚCI - OPIS PRZYPADKU PDF available

Author(s): Konrad Knop | Agnieszka Gmitrowicz
Volume: 42
Issue: 4
Year: 2012
DZIECKO Z NAWRACAJĄCYMI ZAPALENIAMI PŁUC LECZONE PRZECIWASTMATYCZNIE, U KTÓREGO OSTATECZNIE ROZPOZNANO MUKOWISCYDOZĘ PDF available

Author(s): Łukasz Cichalewski | Iwona Stelmach
Volume: 42
Issue: 4
Year: 2012
OCENA WYSTĘPOWANIA OBJAWÓW DEPRESJI U DZIECI I MŁODZIEŻY - BADANIE PILOTAŻOWE PDF available

Author(s): Agnieszka Szramowska | Katarzyna Bornikowska | Justyna Zasada | Marta Pakuła | Martyna Micek | Martyna Naduk | Anna Boniecka
Volume: 42
Issue: 4
Year: 2012
DYSTROFIA MIĘŚNIOWA TYPU DUCHENNE'A ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W UKŁADZIE SERCOWO-NACZYNIOWYM ORAZ ASPEKTÓW GENETYCZNYCH PDF available

Author(s): Elżbieta Borawska-Dziadek | Janusz Zimowski | Karolina Ziora-Jakutowicz | Katarzyna Ziora
Volume: 42
Issue: 4
Year: 2012
PROBLEMY Z OCENĄ GĘSTOŚCI MINERALNEJ KOŚCI U MAŁYCH DZIECI - DOŚWIADCZENIA ZESPOŁU KLINIKI PDF available

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Agnieszka Rusińska | Izabela Michałus | Danuta Chlebna-Sokół
Volume: 42
Issue: 4
Year: 2012
BADANIA PILOTAŻOWE ZWIĄZKU ŚRODOWISKA URBANIZACYJNEGO ŁODZI ZE STATUSEM SPOŁECZNO-EKONOMICZNYM RODZIN W ASPEKCIE ODDZIAŁYWANIA NA WYBRANE PARAMETRY MORFOLOGICZNE DZIECI PDF available

Author(s): Iwona Rosset | Elżbieta Żądzińska | Iwona Wagner | Beata Borowska-Strugińska | Wiesław Lorkiewicz | Aneta Sitek | Alicja Śmiszkiewicz-Skwarska
Volume: 42
Issue: 3
Year: 2012
CHOLESTAZA U DZIECKA URODZONEGO PRZEDWCZEŚNIE - ETIOLOGIA I PRZEBIEG - OPIS PRZYPADKU PDF available

Author(s): Iwona Ligenza | Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Danuta Chlebna-Sokół
Volume: 42
Issue: 3
Year: 2012
ANALIZA PRZYCZYN ZATRUĆ U DZIECI W LATACH 2001-2010 NA PODSTAWIE MATERIAŁU ZGROMADZONEGO W KRAJOWYM CENTRUM INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ W ŁODZI PDF available

Author(s): Anna Krakowiak | Anna Piekarska-Wijatkowska | Małgorzata Kotwica
Volume: 42
Issue: 3
Year: 2012
ZIARNINIAK WEGENERA U 14-LETNIEGO CHŁOPCA - PROBLEM INTERDYSCYPLINARNY PDF available

Author(s): Elżbieta Smolewska | Małgorzata Biernacka-Zielińska | Agnieszka Szadkowska | Małgorzata Rychwalska | Anna Charubczyk | Marcin Tkaczyk
Volume: 42
Issue: 3
Year: 2012
RZADKI PRZYPADEK ŁUSZCZYCY PRZYPOMINAJĄCY PIELUSZKOWE ZAPALENIE SKÓRY PDF available

Author(s): Barbara Kamer | Konrad Pyziak | Tomasz Krawczyk | Anna Socha-Banasiak | Helena Rotsztejn
Volume: 42
Issue: 3
Year: 2012
OCENA WYDOLNOŚCI WYSIŁKOWEJ DZIECI ŁÓDZKICH W WIEKU 9-13 LAT PDF available

Author(s): Ewa Rychłowska | Bogdan Fijałkowski | Danuta Chlebna-Sokół
Volume: 42
Issue: 3
Year: 2012
ZESPÓŁ KLIPPEL-TRENAUNAY'A JAKO JEDNA Z PRZYCZYN PRZEROSTU KOŃCZYN U NIEMOWLĄT - TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE PDF available

Author(s): Katarzyna Bartosiewicz | Martyna Tuziak | Iwona Stecewicz | Elżbieta Krzywińska-Zdeb | Hanna Romanowska | Mieczysław Walczak | Maria Giżewska
Volume: 42
Issue: 3
Year: 2012
DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE U DZIECI Z MUKOPOLISACHARYDOZĄ TYPU VI PDF available

Author(s): Agnieszka Jurecka | Violetta Opoka-Winiarska | Anna Tyki-Szymańska
Volume: 42
Issue: 3
Year: 2012
ZNACZENIE WITAMIN W PROFILAKTYCE INFEKCJI JESIENNO-ZIMOWYCH PDF available

Author(s): Danuta Chlebna-Sokół | Jolanta Karalus | Anna Łupińska
Volume: 42
Issue: 1
Year: 2012
PROMIENICA PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO U PACJENTA PO OPERACJI RAKA PODNIEBIENIA - TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE - OPIS PRZYPADKU PDF available

Author(s): Małgorzata Zubowska | Wojciech Młynarski | Beata Zalewska-Szewczyk
Volume: 42
Issue: 1
Year: 2012
RANY KĄSANE U DZIECI - PROBLEM LECZNICZY I SPOŁECZNY PDF available

Author(s): Maciej Kubus | Ewa Andrzejewska | Wojciech Kuzański
Volume: 42
Issue: 1
Year: 2012
ZASTOSOWANIE DOPLEROWSKIEGO BADANIA TKANKOWEGO W DIAGNOSTYCE PATOLOGII UKŁADU KRĄŻENIA U DZIECI PDF available

Author(s): Justyna Zamojska | Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Jerzy Stańczyk
Volume: 42
Issue: 1
Year: 2012
ZASTOSOWANIE INFLIKSIMABU W LECZENIU IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA BŁONY NACZYNIOWEJ - OPIS PRZYPADKU PDF available

Author(s): Ewa Lipiec | Małgorzata Budzińska-Mikurenda | Anna Niwald
Volume: 42
Issue: 1
Year: 2012
TRUDNOŚCI W DIAGNOSTYCE RÓŻNICOWEJ ZMIAN OCZNYCH W ZESPOLE POTRZĄSANIA NIEMOWLĘCIA PDF available

Author(s): Agnieszka Moll | Anna Niwald
Volume: 42
Issue: 1
Year: 2012
ROZLEGŁA ROPOWICA PACIORKOWCOWA ŚCIANY KLATKI PIERSIOWEJ JAKO POWIKŁANIE WIATRÓWKI U 13-LETNIEGO CHŁOPCA - OPIS PRZYPADKU PDF available

Author(s): Mieczysław Miodek | Mariusz Gawrysiak | Piotr Kucharski | Jerzy Niedzielski
Volume: 42
Issue: 1
Year: 2012
PĘCHERZOWE I ZŁUSZCZAJĄCE ZAPALENIE SKÓRY U 6-MIESIĘCZNEGO CHŁOPCA - OPIS PRZYPADKU PDF available

Author(s): Ewa Grzywna-Rozenek | Józef Danek | Mengesha Guma | Katarzyna Ziora
Volume: 42
Issue: 1
Year: 2012
POSOCZNICA Z ROPNIAMI MNOGIMI U NOWORODKA - OPIS PRZYPADKU PDF available

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Agnieszka Balbina Dzwonek | Danuta Chlebna-Sokół
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2011
TRUDNOŚCI W INTERPRETACJI WYNIKÓW TESTÓW SEROLOGICZNYCH W KIERUNKU ZAKAŻENIA KRĘTKIEM BORRELIA BURGDORFERI U DZIECI - OPIS PRZYPADKÓW PDF available

Author(s): Arkadiusz Andrzejewski | Teresa Woźniakowska-Gęsicka
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2011
CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA OTYŁOŚCI I OTYŁOŚCI BRZUSZNEJ U NASTOLATKÓW Z CUKRZYCĄ TYPU 1 W ASPEKCIE RÓŻNYCH KRYTERIÓW ICH ROZPOZNANIA PDF available

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Lidia Ostrowska-Nawarycz | Anna Madej | Tadeusz Nawarycz
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2011
MANIFESTACJE SKÓRNE W ZABURZENIACH ODŻYWIANIA (ANOREXIA NERVOSA, BULIMIA) U DZIECI I MŁODYCH OSÓB PDF available

Author(s): Katarzyna Ziora | Lilianna Wisłocka | Anna Stożek | Karolina Ziora-Jakutowicz
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2011
PÓŹNE ROZPOZNANIE ZESPOŁU MARFANA PDF available

Author(s): Katarzyna Ziora | Arkadiusz Wierzyk | Magdalena Wszołek | Sebastian Smerdziński | Karolina Ziora-Jakutowicz | Stanisław Zajączek
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2011
POSOCZNICA PACIORKOWCOWA (STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE) O CIĘŻKIM PRZEBIEGU U 3-LETNIEGO CHŁOPCA PDF available

Author(s): Danuta Chlebna-Sokół | Ewa Szynczewska | Izabela Michałus
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2011
STYL ŻYCIA A WYSTĘPOWANIE OTYŁOŚCI W BADANEJ GRUPIE DZIECI ŁÓDZKICH PDF available

Author(s): Katarzyna Kulińska-Szukalska | Danuta Chlebna-Sokół
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2011
PIERWSZE UJAWNIENIE DZIECIĘCEGO ZESPOŁU NERCZYCOWEGO - CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA PACJENTA STEROIDOWRAŻLIWEGO I STEROIDOOPORNEGO PDF available

Author(s): Beata Banaszak | Paweł Banaszak | Piotr Adamczyk | Katarzyna Ziora
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2011
GRANICE RACJONALNEJ TERAPII? DZIECKO Z ZESPOŁEM MNOGICH WAD WRODZONYCH W OPIECE PALIATYWNEJ - OPIS PRZYPADKU PDF available

Author(s): Elżbieta Wodzyńska | Witalij Andrzejewski
Volume: 41
Issue: 3
Year: 2011
WEWNĄTRZCZASZKOWE POWIKŁANIA ZAPALNE I ZAKRZEPOWE JAKO NASTĘPSTWO ZAPALENIA UCHA ŚRODKOWEGO O ETIOLOGII STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE - OPIS PRZYPADKU PDF available

Author(s): Agnieszka Rusińska | Bogdan Fijałkowski | Danuta Chlebna-Sokół
Volume: 41
Issue: 3
Year: 2011
ZASTOSOWANIE OPERACYJNEJ TECHNIKI OSZCZĘDZAJĄCEJ MIĄŻSZ NARZĄDU U PACJENTÓW Z TORBIELAMI ŚLEDZIONY - OPIS DWÓCH PRZYPADKÓW PDF available

Author(s): Janusz Jabłoński | Małgorzata Lewandowska | Ewa Andrzejewska
Volume: 41
Issue: 3
Year: 2011
PRZECIWCIAŁA IgG ANTY-ASCARIS LUMBRICOIDES U DZIECI Z NAWRACAJĄCYMI INFEKCJAMI UKŁADU ODDECHOWEGO - GDY DANE KLICZNICZNE SUGERUJĄ ALERGIĘ PDF available

Author(s): Magdalena Kowalewska-Pietrzak | Wojciech Młynarski | Anna Pankowska
Volume: 41
Issue: 3
Year: 2011
PNEUMOCOCCI - IT'S NEVER TOO LATE FOR VACCINATION - CASE REPORT PDF available

Author(s): Ewelina Gowin | Jacek Wysocki
Volume: 41
Issue: 3
Year: 2011
CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU - NIEDOCENIANA PRZYCZYNA HIPERCHOLESTEROLEMII U DZIECI PDF available

Author(s): Joanna Taybert | Maciej Pronicki | Małgorzata Bednarska-Makaruk | Jolanta Sykut-Cegielska
Volume: 41
Issue: 3
Year: 2011
PROMIENICA SZYJNA U 16-LETNIEGO CHŁOPCA PDF available

Author(s): Kamila Zyzak | Ernest Kuchar | Jadwiga Remion | Leszek Szenborn
Volume: 41
Issue: 2
Year: 2011
CHARAKTERYSTYKA MOLEKULARNA POLSKICH PACJENTÓW Z DZIEDZICZNĄ POSTACIĄ PĘCHERZOWEGO ODDZIELANIA SIĘ NASKÓRKA (EPIDERMOLYSIS BULLOSA HEREDITARIA) PDF available

Author(s): Katarzyna Wertheim-Tysarowska | Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska | Cezary Kowalewski | Anna Kutkowska-Kaźmierczak | Katarzyna Woźniak | Aleksandra Susek | Katarzyna Niepokój | Joanna Sypniewska-Jutkiewicz | Anna Stępień | Jerzy Bal
Volume: 41
Issue: 2
Year: 2011
Association between adiponectin level and residual insulin secretion in type 1 diabetes in children Związek stężenia adiponektyny z zachowaną insulinosekrecją w cukrzycy typu 1 u dzieci

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Agnieszka Szadkowska | Beata Mianowska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski
Volume: 41
Issue: 2
Year: 2011
IZOLOWANA PRZETOKA ODBYTNICZO-PRZEDSIONKOWA TYPU 'H' - OPIS PRZYPADKU PDF available

Author(s): Piotr Kucharski | Jerzy Niedzielski
Volume: 41
Issue: 2
Year: 2011
ZWIĄZEK STĘŻENIA ADIPONEKTYNY Z ZACHOWANĄ INSULINOSEKRECJĄ W CUKRZYCY TYPU 1 U DZIECI PDF available

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Agnieszka Szadkowska | Beata Mianowska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski
Volume: 41
Issue: 2
Year: 2011
Molecular characteristics of polish patients with epidermolysis bullosa hereditaria Charakterystyka molekularna polskich pacjentów z dziedziczną postacią pęcherzowego oddzielania się naskórka (epidermolysis bullosa hereditaria)

Author(s): Katarzyna Wertheim-Tysarowska | Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska | Cezary Kowalewski | Anna Kutkowska-Kaźmierczak | Katarzyna Woźniak | Aleksandra Susek | Katarzyna Niepokój | Joanna Sypniewska-Jutkiewicz | Anna Stępień | Jerzy Bal
Volume: 41
Issue: 2
Year: 2011

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

    
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation