Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

BMGN : Low Countries Historical Review

ISSN: 0165--0505


ADD TO MY LIST
 
Woord vooraf

Author(s): De Redactie
Volume: 99
Issue: 4
Year: 1984
Willem van Oranje als hoog edelman. Patronage in de Habsburgse Nederlanden?

Author(s): H.F.K. van Nierop
Volume: 99
Issue: 4
Year: 1984
Orange, Granvelle and Philip II

Author(s): H.G. Koenigsberger
Volume: 99
Issue: 4
Year: 1984
Willem van Oranje 1584-1984. Een literatuuroverzicht

Author(s): F.R. Postma
Volume: 99
Issue: 4
Year: 1984
De mislukking van Oranjes 'democratische' politiek in Vlaanderen

Author(s): J. Decavele
Volume: 99
Issue: 4
Year: 1984
Het intellectuele milieu van Willem van Oranje

Author(s): M.E.H.N. Mout
Volume: 99
Issue: 4
Year: 1984
K. Verrips-Roukens, Over heren en boeren. Een Sallands landgoed 1800-1977

Author(s): P.D. 't Hart
Volume: 99
Issue: 3
Year: 1984
W. Frouws, De ontwerpen lijfstraffelijk wetboek 1801 en 1804

Author(s): S. Faber
Volume: 99
Issue: 3
Year: 1984
Een welkom en goed naslagwerk

Author(s): J.A. Bornewasser
Volume: 99
Issue: 3
Year: 1984
De Naeuwkeurige consideratie van staet van de gebroeders De la Court. Een nadere beschouwing

Author(s): E.O.G. Haitsma Mulier
Volume: 99
Issue: 3
Year: 1984
C.S.M. Rademaker, Life and Work of Gerardus Joannes Vossius (1577-1649)

Author(s): J. Roelevink
Volume: 99
Issue: 3
Year: 1984
B.F. Galjart, 'Een andere in een ander'. Liber amicorum voor R. A. J. van Lier

Author(s): P.C. Emmer
Volume: 99
Issue: 3
Year: 1984
J. Canter, B. Ebels-Hoving, Dialogus de solitudine (c.1491), B. Ebels-Hoving, ed.

Author(s): C.S.M. Rademaker
Volume: 99
Issue: 3
Year: 1984
O. Dann, Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation. Ein Europaïscher Vergleich

Author(s): N.C.F. van Sas
Volume: 99
Issue: 3
Year: 1984
J.A. van Houtte, De geschiedenis van Brugge

Author(s): J.A. Kossmann-Putto
Volume: 99
Issue: 3
Year: 1984
Een kwarteeuw burgerverzet in de beide Nederlanden (1698-1719). Voorspel van de 'democratische revoluties'

Author(s): A.H. Wertheim-Gijse Weenink
Volume: 99
Issue: 3
Year: 1984
De samenstelling van het Utrechtse stadsbestuur 1795-1813

Author(s): R.E. de Bruin
Volume: 99
Issue: 2
Year: 1984
E.N. van Kleffens, Belevenissen, I, 1894-1940

Author(s): A.E. Kersten
Volume: 99
Issue: 2
Year: 1983
J.S. Calff, Van pionier tot mammoet. Het Amsterdamse Montessori Lyceum, 1930-1980

Author(s): D.J. Roorda
Volume: 99
Issue: 2
Year: 1983
J. Ingleson, Road to exile: the Indonesian nationalist movement 1927-1934

Author(s): J. van Goor
Volume: 99
Issue: 2
Year: 1983
Rowen's biografie van Johan de Witt

Author(s): J.C. Boogman
Volume: 99
Issue: 2
Year: 1983
W.E. Renkema, Het Curaçaose plantagebedrijf in de negentiende eeuw

Author(s): P.C. Emmer
Volume: 99
Issue: 2
Year: 1983
J. Divendal, Nederland, links en de koude oorlog

Author(s): H.J. Wedman
Volume: 99
Issue: 2
Year: 1984
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona