Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Psychoterapia

ISSN: 0239--4170
Publisher: Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego


ADD TO MY LIST
 
W stronę pacjenta — neutralność czy lojalność psychoterapeuty? [Towards the patient — neutrality or loyalty of the psychotherapist?] PDF available

Author(s): Morasiewicz, Janusz | Opoczyńska-Morasiewicz, Małgorzata
Volume: 166
Issue: 3
Year: 2013
Etyczne uwarunkowania psychoterapii Gestalt [Ethical basics of Gestalt psychotherapy] PDF available

Author(s): Paruzel-Czachura, Mariola
Volume: 166
Issue: 3
Year: 2013
Grupa wsparcia dla osób w żałobie. Doświadczenia własne [Support group for people in mourning. Authors’ own experience] PDF available

Author(s): Kowalczyk-Ziętek, Małgorzata | Posyłek, Anna | Stanecka, Grażyna
Volume: 165
Issue: 2
Year: 2013
Śmierć i żałoba w rodzinie. Odziaływania terapeutyczne [Death and grief in the family. Terapeutic work] PDF available

Author(s): Janusz, Bernadetta | Drożdżowicz, Lucyna
Volume: 165
Issue: 2
Year: 2013
Sprawozdanie z Konferencji XXII Dni IPP „Matriarchat -Patriarchat ” (16.02.2013) PDF available

Author(s): Sękowski, Marcin
Volume: 165
Issue: 2
Year: 2013
O możliwości użycia przeciwprzeniesienia w terapii par [On the possibility of using countertransference in couples therapy] PDF available

Author(s): Furgał, Mariusz | Janusz, Bernadetta | Bobrzyński, Jakub
Volume: 165
Issue: 2
Year: 2013
Internetowa pomoc psychologiczna [Internet therapy] PDF available

Author(s): Kamińska, Katarzyna
Volume: 165
Issue: 2
Year: 2013

Mănăstirea Frăsinei
Manastirea Frasinei

    
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland