Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Svensk Biblioteksforskning

ISSN: 0284--4354
Publisher: Swedish School of Library and Information Science


ADD TO MY LIST
 
I samma båt eller sida vid sida? En diskursanalys av högskolebibliotek i dagspressen PDF available

Author(s): Johannesson, Krister
Volume: 2005
Issue: 1
Year: 2005
”De svenska arbetarförfattarna och deras bildningsvägar”. PDF available

Author(s): Rydbäck, Kerstin
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2007
Interaktion i forskningspraktiken: vårdvetenskapliga forskares sociala nätverk. PDF available

Author(s): Nolin, Jan
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2007
Bern läser faktaböcker:en studie om hur några barn använder och uppfattar faktaboken PDF available

Author(s): Rosvall, Åsa | Westerberg, Charlotta
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2007
Automated text categorization of bibliographic records PDF available

Author(s): Darányi, Sándor | Eklund, Johan
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2007
Editorial, Swedish Library Research, 2007,16 (1) PDF available

Author(s): Maceviciute, Elena
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2007
”Varför ska vi heta som vårt hus?” En studie av marknadsföring av bibliotekarien PDF available

Author(s): Perotti, Anna Sofia
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2007
Journal review: Knygotyra – a scholarly journal of Vilnius University. PDF available

Author(s): Maceviciute, Elena
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2007
Att etablera ett kollaboratorium inom biblioteks- och informationsvetenskap: behov och utmaningar från ett praktikerperspektiv PDF available

Author(s): Axelsson, Ann-Sofie | Sonnenwald, Diane H. | Spante, Maria
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2007
Book review: Historia och samtid: danska folkbibliotek i förändring. PDF available

Author(s): Dolatkhah, Mats
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2007
Om Råd för upprättandet av ett bibliotek PDF available

Author(s): Jansson, Bertil
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2006
Råd för upprättandet av ett bibliotek PDF available

Author(s): Naudé, Gabriel
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2006
Information, communication and society PDF available

Author(s): Wilson, T.D.
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2006
Exploring the contexts of information designed for Swedish school-leavers PDF available

Author(s): Hultgren, Frances
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2006
Högskolebibliotekariers informationssökning i teoretisk belysning PDF available

Author(s): Hedman, Jenny
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2006
Mötet mellan folkbibliotek och invandrare PDF available

Author(s): Hedemark, Ase
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2005
The information seeking behavior of distance students - Review of thesis PDF available

Author(s): Heinström, Jannica
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2005
Discourse and institution in LIS PDF available

Author(s): Lennartsson, Claes
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2005
Economics and quality estimation of open access journals PDF available

Author(s): Francke, Helena
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2005

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

    
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation