Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Geodetski vestnik

ISSN: 0351--0271
Publisher: Association of Surveyors of Slovenia


ADD TO MY LIST
 
Deformacijska analiza po postopku fredericton ; Deformation analysis: the fredericton approach PDF available

Author(s): Anja Vrečko | Tomaž Ambrožič
Volume: 57
Issue: 3
Year: 2013
Semantični splet in koncept globalne geo-ontologije ; Semantic web and the concept of global geo-ontology PDF available

Author(s): Marjan Čeh | Domen Smole | Tomaž Podobnikar
Volume: 57
Issue: 3
Year: 2013
Digitalni modeli reliefa in matematično modeliranje drobirskih tokov ; Digital terrain models and mathematical modelling of debris flows PDF available

Author(s): Jošt Sodnik | Anja Vrečko | Tomaž Podobnikar | Matjaž Mikoš
Volume: 56
Issue: 4
Year: 2012
Analiza višin poplavne vode v Ljubljani in na ljubljanskem barju ; Analysis of the flood in Ljubljana and on the ljubljana moor PDF available

Author(s): Božo Koler | Tilen Urbančič | Andrej Vidmar | Lidija Globevnik
Volume: 56
Issue: 4
Year: 2012
Merjenje malih alpskih ledenikov: primeri iz Slovenije in Avstrije ; Measurements of small alpine glaciers: examples from Slovenia and Austria PDF available

Author(s): Mihaela Triglav Čekada | Matija Zorn | Viktor Kaufmann | Gerhard Karl Lieb
Volume: 56
Issue: 3
Year: 2012
Trajno varovana kmetijska zemljišča in bližina vodnih virov, primernih za namakanje ; Permanently protected agricultural land and the location of water sources suitable for irrigation PDF available

Author(s): Rozalija Cvejić | Matjaž Tratnik | Jana Meljo | Aleš Bizjak | Tanja Prešeren | Karin Kompare | Franci Steinman | Kim Mezga | Janko Urbanc | Marina Pintar
Volume: 56
Issue: 2
Year: 2012
Model magnetne deklinacije za Slovenijo ; The model of magnetic declination of Slovenia PDF available

Author(s): Tomaž Žagar | Dalibor Radovan
Volume: 56
Issue: 2
Year: 2012
Dileme na pobudah temelječega prostorskega planiranja ; Dilemmas of urban planning based on private initiatives PDF available

Author(s): Jure Zavrtanik | Andrej Pogačnik
Volume: 56
Issue: 2
Year: 2012
Deformacijska analiza po postopku : Delft deformation analysis: the delft approach PDF available

Author(s): Aleš Marjetič | Matjaž Zemljak | Tomaž Ambrožič
Volume: 56
Issue: 1
Year: 2012
Urbani obvodni javni prostor – reka kot razvojni generator : Urban riverside public space – river as the generator of development PDF available

Author(s): Artur Olaj | Peter Gabrijelčič | Alenka Fikfak
Volume: 56
Issue: 1
Year: 2012
Analiza deformacij s helmertovo transformacijo : Deformation analysis with the helmert transformation PDF available

Author(s): Krešimir Frankić ABSTRACT
Volume: 56
Issue: 1
Year: 2012
The analysis of data quality on topographic maps ; analiza kakovosti podatkov na topografskih kartah PDF available

Author(s): Miro Govedarica | Mirko Borisov
Volume: 55
Issue: 4
Year: 2011
Objektno usmerjena analiza podatkov daljinskega zaznavanja : Object-based image analysis of remote sensing data PDF available

Author(s): Tatjana Veljanovski | Urša Kanjir | Krištof Oštir
Volume: 55
Issue: 4
Year: 2011
Določitev nevertikalnosti visokih dimnikov ; Determination of the nonverticality of high chimneys PDF available

Author(s): Aleš Marjetič | Tomaž Ambrožič | Dušan Kogoj
Volume: 55
Issue: 4
Year: 2011
Object-based image analysis of remote sensing data ; Objektno usmerjena analiza podatkov daljinskega zaznavanja PDF available

Author(s): Tatjana Veljanovski | Urša Kanjir | Krištof Oštir
Volume: 55
Issue: 4
Year: 2011
Pregled funkcionalnih regij po izbranih državah : review of functional regions in selected countries PDF available

Author(s): Samo Drobne | Miha Konjar | Anka Lisec
Volume: 55
Issue: 3
Year: 2011
Analiza stanja pri uvajanju sodobnega višinskega sistema : Status of the new height system development PDF available

Author(s): Božo Koler | Nuša Vardjan | Tilen Urbančič
Volume: 55
Issue: 2
Year: 2011
Iz znanosti in stroke kaj pa topografija? Stanje in kakovost topografskih podatkov v Sloveniji : What about topography? Status and quality of topographic data in Slovenia PDF available

Author(s): Dušan Petrovič | Tomaž Podobnikar | Dejan Grigillo | Klemen Kozmus Trajkovski | Anja Vrečko | Tilen Urbančič | Mojca Kosmatin Fras
Volume: 55
Issue: 2
Year: 2011
Kakovost podatkov in direktiva inspire : data quality and the inspire directive PDF available

Author(s): Irena Ažman
Volume: 55
Issue: 2
Year: 2011
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil