Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Urbani Izziv

ISSN: 0353--6483
Publisher: Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia


ADD TO MY LIST
 
Izgrajevanje lokalne in regionalne identitete PDF available

Author(s): Georgia Butina Watson
Volume: 32-33
Year: 1997
Doživljanje mestnega odprtega prostora – Bevkov trg v Novi Gorici PDF available

Author(s): Nataša Bratina
Volume: 32-33
Year: 1997
Pomen integracije urbanističnega in prometnega načrtovanja PDF available

Author(s): Aljaž Plevnik
Volume: 32-33
Year: 1997
Perception of open urban space – Bevk square in Nova Gorica PDF available

Author(s): Nataša Bratina
Volume: 32-33
Year: 1997
Pokrajina projektov – spremembe v okviru planerske prakse na Nizozemskem PDF available

Author(s): Arnold Reijndorp
Volume: 32-33
Year: 1997
The importance of integrating urban and traffic planning PDF available

Author(s): Aljaž Plevnik
Volume: 32-33
Year: 1997
The image of Ljubljana: Problems, needs and questions on development PDF available

Author(s): Nataša Pichler-Milanović | Vladimir Stefanović
Volume: 32-33
Year: 1997
Construction of local and regional identity PDF available

Author(s): Georgia Butina Watson
Volume: 32-33
Year: 1997
Podobe Ljubljane: problemi, potrebe in razvojna vprašanja PDF available

Author(s): Vladimir Stefanović | Nataša Pichler-Milanović
Volume: 32-33
Year: 1997
Členjenje prostorskih politik PDF available

Author(s): Drago Kos
Volume: 30-31
Year: 1997
Profit and place PDF available

Author(s): Ian Bentley
Volume: 30-31
Year: 1997
Dobiček in prostor PDF available

Author(s): Ian Bentley
Volume: 30-31
Year: 1997
Urban design workshops: A planning tool PDF available

Author(s): Lučka Ažman Momirski | Kaliopa Dimitrovska Andrews
Volume: 30-31
Year: 1997
Mesto # Cyberspace. Nove dimenzije urbanosti nasprotje ali nadaljevanje informacijske avtoceste? PDF available

Author(s): Alenka Fikfak | Alma Zavodnik
Volume: 30-31
Year: 1997
Urbanistične delavnice: orodje v prostorskem planiranju PDF available

Author(s): Lučka Ažman Momirski | Kaliopa Dimitrovska Andrews
Volume: 30-31
Year: 1997
Structuring of spatial policies PDF available

Author(s): Drago Kos
Volume: 30-31
Year: 1997
Prenova področja z mešano narodnostno sestavo ter večstransko namembnostjo: primer Robin Hood Chasa PDF available

Author(s): Ian Bentley | Georgia Butina Watson
Volume: 30-31
Year: 1997
The regeneration of a multi-ethnic mixed-use area: The case of Robin Hood Chase PDF available

Author(s): Ian Bentley | Georgia Butina Watson
Volume: 30-31
Year: 1997
South Moravia–Lower Austria: A regional plan going beyond frontiers PDF available

Author(s): Karel Schmeidler
Volume: 30-31
Year: 1997
Primestna stanovanjska naselja v Britaniji PDF available

Author(s): Alan Middleton | Jim Low
Volume: 28-29
Year: 1995
Vloga Stanovanjskega sklada Republike Slovenije PDF available

Author(s): Mira Becele
Volume: 28-29
Year: 1995
Nekaj ekonomskih problemov v zvezi s stanovanji v Sloveniji PDF available

Author(s): Tine Stanovnik
Volume: 28-29
Year: 1995
Projekt prenove Ladywooda PDF available

Author(s): Joe Holyoak
Volume: 28-29
Year: 1995
The city of Ljubljana in transition: Between the market and the plan PDF available

Author(s): Marjan Bežan | Jože Dekleva
Volume: 28-29
Year: 1995
Estimation of the number and size of households PDF available

Author(s): Aleksander Jakoš
Volume: 28-29
Year: 1995
Housing construction in Slovenia in the past and present PDF available

Author(s): Vladimir Brezar
Volume: 28-29
Year: 1995
Stanovanje, družina in otrok: nekaj problemov v tranzicijskem obdobju PDF available

Author(s): Srna Mandič
Volume: 28-29
Year: 1995
The new organisation of the housing sector together with all the new problems and measures PDF available

Author(s): Barbara Starič-Strajnar
Volume: 28-29
Year: 1995
The role of the Housing Fund of the Republic Slovenia PDF available

Author(s): Mira Becele
Volume: 28-29
Year: 1995
The refurbishment of high rise local authority housing blocks – involving the tenants: Lessons from the U.K. PDF available

Author(s): Richard Turkington | Suzanne Wheelaghan
Volume: 28-29
Year: 1995
Sanacija občinskih stanovanjskih stolpnic – vključevanje najemnikov: izkušnje iz Združene kraljevine PDF available

Author(s): Richard Turkington | Suzanne Wheelaghan
Volume: 28-29
Year: 1995
Stanovanjska gradnja v Sloveniji včeraj in danes PDF available

Author(s): Vladimir Brezar
Volume: 28-29
Year: 1995
Mesto Ljubljana v tranziciji: med trgom in planom PDF available

Author(s): Marjan Bežan | Jože Dekleva
Volume: 28-29
Year: 1995
The economics of housing: Some relevant issues in Slovenia PDF available

Author(s): Tine Stanovnik
Volume: 28-29
Year: 1995
Housing, family and children: Some of the issues in the transitional period PDF available

Author(s): Srna Mandič
Volume: 28-29
Year: 1995
Ocenjevanje števila in velikosti gospodinjstev PDF available

Author(s): Aleksander Jakoš
Volume: 28-29
Year: 1995
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona