Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zbornik Radova Pravnog Fakulteta u Splitu

ISSN: 0584--9063
Publisher: University of Split Faculty of Law


ADD TO MY LIST
 
Trgovačka društva u energetskom pravu Republike Hrvatske

Author(s): Ratko Brnabić | Marko Ivkošić
Volume: 50
Issue: 4
Year: 2013
Energetska perspektiva Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na zaštitu Jadranskog mora

Author(s): Petra Amižić Jelovčić | Željka Primorac | Ivanči Škurla
Volume: 50
Issue: 4
Year: 2013
Role of regulatory bodies on energetic markets of European union

Author(s): Mirko Klarić
Volume: 50
Issue: 4
Year: 2013
Wettbewerbsrechtlicher schutz im recht der erneuerbaren Energien

Author(s): Anton Jukić
Volume: 50
Issue: 4
Year: 2013
Ekološka tužba kao instrument građanskopravne zaštite okoliša

Author(s): Dinka Šago
Volume: 50
Issue: 4
Year: 2013
Ekološki porezi

Author(s): Zoran Šinković
Volume: 50
Issue: 4
Year: 2013
Pripremna konferencija: "Protiv okrutnih i nečovječnih kazni i smrtne kazne"

Author(s): Anna-Maria Getoš
Volume: 50
Issue: 4
Year: 2013
Ovršna prodaja broda de lege ferenda

Author(s): Dean Vuleta
Volume: 50
Issue: 4
Year: 2013
Energy challenges: European viewpoints and French answers

Author(s): Marc Gjidara | Bosiljka Britvić Vetma
Volume: 50
Issue: 4
Year: 2013
Međunarodna organizacija kao korisnik strane vojne baze

Author(s): Ivica Kinder
Volume: 50
Issue: 3
Year: 2013
O predstavkama i pritužbama Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Author(s): Damir Juras
Volume: 50
Issue: 3
Year: 2013
Specifičnosti pravnog režima na području morskih luka

Author(s): Tomislav Batur
Volume: 50
Issue: 3
Year: 2013
Zaštita civila u modernim oružanim sukobima – međunarodnopravna rješenja u svjetlu razvoja novih tendencija zaštite

Author(s): Sandra Fabijanić Gagro | Bojan Jurašić
Volume: 50
Issue: 3
Year: 2013
Europeizacija službeničkog prava: usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskim standardima

Author(s): Gordana Marčetić | Anamarija Musa
Volume: 50
Issue: 3
Year: 2013
Svjedok pod imunitetom (svjedok pokajnik) u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine

Author(s): Damir Primorac | Semir Šarić
Volume: 50
Issue: 3
Year: 2013
Pravni položaj žene prema Lastovskom statutu iz 1310. g.

Author(s): Vilma Pezelj | Marija Štambuk Šunjić
Volume: 50
Issue: 3
Year: 2013
Režim općih akata nakon donošenja zakona o upravnim sporovima (2010.)

Author(s): Slavica Banić
Volume: 50
Issue: 3
Year: 2013
Načela europskog ugovornog prava osiguranja - razvoj, status i perspektive -

Author(s): Ana Keglević
Volume: 50
Issue: 3
Year: 2013
L’incidence du droit de l’Union européenne sur la situation des agents public

Author(s): Yannick Moreau
Volume: 50
Issue: 2
Year: 2013
Upravnosudski nadzor nad nezavisnim regulatornim agencijama: aktualnosti u postupcima

Author(s): Edita Čulinović Herc | Antonija Zubović
Volume: 50
Issue: 2
Year: 2013
Le contrôle par le juge administratif de l’application des directives européennes

Author(s): Charlotte Denizeau
Volume: 50
Issue: 2
Year: 2013
Dileme u primjeni novog zakona o upravnim sporovima

Author(s): Lidija Rostaš-Beroš
Volume: 50
Issue: 2
Year: 2013
L’évolution du contrôle de la légalité des actes administratifs unilatéraux

Author(s): Daniel Giltard
Volume: 50
Issue: 2
Year: 2013
Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije

Author(s): Bosiljka Britvić Vetma | Boris Ljubanović
Volume: 50
Issue: 2
Year: 2013
Posebnosti upravnih ugovora i njihove sudske kontrole u hrvatskom pravu

Author(s): Damir Aviani
Volume: 50
Issue: 2
Year: 2013
Učinak europskih pravnih pravila na pravno normiranje upravnog postupka u hrvatskoj

Author(s): Dario Đerđa
Volume: 50
Issue: 2
Year: 2013
Naknada štete u upravnom sporu

Author(s): Jadranko Jug | Inga Vezmar Barlek
Volume: 50
Issue: 2
Year: 2013
Uloga državnog odvjetnika u parničnom postupku

Author(s): Dinka Šago | Rozana Domić
Volume: 50
Issue: 1
Year: 2013
Disciplinske kazne za državne službenike

Author(s): Damir Juras
Volume: 50
Issue: 1
Year: 2013
Konstitucionalizam, historizam i postmodernizam

Author(s): Arsen Bačić
Volume: 50
Issue: 1
Year: 2013
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil