Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Nordlit : Tidsskrift i litteratur og kultur

ISSN: 0809--1668


ADD TO MY LIST
 
Jelinek und die Tradition

Author(s): Cathrine Theodorsen
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Gunnar Opeide (1945-2005)

Author(s): Erik Haakon Egeberg
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
The Study of Orphism

Author(s): Stian Sundell Torjussen
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Ovid the Christian

Author(s): Timothy Saunders
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue

Author(s): Helène Whittaker | Tanja Kudrjavtseva | Linda Hamrin Nesby
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Aksumstelen. Et monuments skiftende betydninger

Author(s): Helène Whittaker
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Unwort, orphisch: "Dilettantismus" als "Ursprung des Denkens"

Author(s): Michael Schmidt
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Jørn Erslev Andersen:Værkelighed. Essays om dansk litteratur

Author(s): Per Bäckström
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Moldenit und Quantz. Musikalische Streitkultur um 1750

Author(s): Cathrine Theodorsen
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Russian Queens of Crime Novels and their Gender Stereotypes

Author(s): Olga Komarova
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Literature, Remembering and the End of War in the North-West of Russia

Author(s): Tanja Kudrjavtseva
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Diktets V-punkt. Anmeldelse av Frank Kjørup: Sprog versus sprog. Mod en versets poetik

Author(s): Henning Howlid Wærp
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Semiotikk som indre eksil: Om binære modellars rolle i russisk kultur

Author(s): Kåre Johan Mjør
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Going on beyond Modernism in Beckett's Texts for Nothing

Author(s): Ruben Moi
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Forfatterpresentasjoner / Author Biographies

Author(s): Helène Whittaker | Tanja Kudrjavtseva | Linda Hamrin Nesby
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Translation

Author(s): Laura Castor
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Et lite pekk tesies. Litt om språket i Vett og uvett

Author(s): Nils Magne Knutsen
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Der "Dilettant ohne Gesinnung". Zum Problem des Dilettantismus bei Joseph Roth

Author(s): Jan Schlosser
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Forfatterpresentasjoner / Author Biographies

Author(s): Per Bäckström | Linda Hamrin Nesby | Tanja Kudrjavtseva
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2005
Øystein Rottem om Pan. Person og påvirkning

Author(s): Morten Bartnæs
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2005
Erik Bjerck Hagen: Litteraturkritikk. En introduksjon

Author(s): Henning Howlid Wærp
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2005
Sartre og Solstad om rollespill og autentisitet

Author(s): Trygve Lavik
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2005
Den litterære utformingen av det uhyggelige i Tarjei Vesaas' forfatterskap

Author(s): Lisbeth Pettersen Wærp
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2005
"Mellem livshunger og dødsangst." Søren Ulrik Thomsen og Pia Tafdrups poetikker

Author(s): Per Bäckström
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2005
Øystein Rottems publikasjonsliste

Author(s): Per Bäckström | Linda Hamrin Nesby | Tanja Kudrjavtseva
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2005
Er fru Ruben jødisk eller ikke? En drøfting av hennes karakter i Hamsuns Siste Kapitel

Author(s): Heini Mähönen | Anna Klara Måseide
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2005
Brevet

Author(s): Øystein Rottem
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2005
På jakt etter tema og plot. Tid, sted og identitet i Knut Hamsuns Pan (1894)

Author(s): Linda Nesby
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2005
Det destabiliserede jeg. Om modernismens jeg under og oven vande

Author(s): Louise Mønster
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2005
Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue

Author(s): Per Bäckström | Linda Hamrin Nesby | Tanja Kudrjavtseva
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2005
"Men mennesket lever så længe." En lesning av Hamsuns "Feberdikte"

Author(s): Even Arntzen
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2005
Øystein Rottem 1946-2004

Author(s): Nils Magne Knutsen
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2005
Transcendensens tåg. Tranströmer tolkar Turner

Author(s): Niklas Schiöler
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2005
Forord

Author(s): Per Bäckström | Linda Hamrin Nesby | Tanja Kudrjavtseva
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2005
Changing Identities in Paul Auster's Moon Palace

Author(s): Anniken Telnes Iversen
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2005
Hvem setter tittelen på et dikt?

Author(s): Erling Aadland
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2005
Om metaforens virkning. Et kantiansk bidrag

Author(s): Trygve Lavik
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2004
Kognitiv retorikk. En forskningsoversikt

Author(s): Jostein Børtnes
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2004
Redaktører for dette nummeret / Editors of This Issue

Author(s): Per Bäckström | Linda Hamrin Nesby | Cathrine Theodorsen
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2004
Forfatterpresentasjoner / Author biographies

Author(s): Per Bäckström | Linda Hamrin Nesby | Cathrine Theodorsen
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2004
Jørgen Haugan: Solgudens fall. Knut Hamsun – en litterær biografi.

Author(s): Linda Nesby
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2004
Om dyr og folk

Author(s): Anniken Greve
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2004
Jørgen Haugan: Solgudens fall. Knut Hamsun – en litterær biografi

Author(s): Henning Howlid Wærp
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2004
Ingar Sletten Kollen: Hamsun. Erobreren

Author(s): Henning Howlid Wærp
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2004
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil