Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

In die Skriflig

ISSN: 1018--6441
Publisher: AOSIS OpenJournals


ADD TO MY LIST
 
God and the world in the epistles of Paul

Author(s): Michael Wolter
Volume: 47
Issue: 2
Year: 2013
’n Etiek van liefde: Die etiese perspektiewe van die Heidelbergse Kategismus

Author(s): J.M. (Koos) Vorster
Volume: 47
Issue: 2
Year: 2013
Cosmology in the book of Revelation

Author(s): Gert J.C. Jordaan
Volume: 47
Issue: 2
Year: 2013
Die Heidelbergse Kategismus 1563−2013: Na 450 jaar steeds lewend en relevant

Author(s): Carel F.C. Coetzee
Volume: 47
Issue: 2
Year: 2013
Geloof en kennis in die Heidelbergse Kategismus

Author(s): Sarel P. van der Walt
Volume: 47
Issue: 2
Year: 2013
The Heidelberg Catechism, 1563–2013: After 450 years still alive and relevant

Author(s): Carel F.C. Coetzee
Volume: 47
Issue: 2
Year: 2013
Die eerste vertalings van die Heidelbergse Kategismus in Afrikaans

Author(s): Dolf Britz
Volume: 47
Issue: 2
Year: 2013
Religion, theology and cosmology

Author(s): John T. Fitzgerald
Volume: 47
Issue: 2
Year: 2013
Cosmos, reality and God in the letters of John

Author(s): Jan van der Watt
Volume: 47
Issue: 2
Year: 2013
Cosmologies of the ancient Mediterranean world

Author(s): John T. Fitzgerald
Volume: 47
Issue: 2
Year: 2013
Creation and the revelation of God’s children: Liberation of enslaved bodies

Author(s): Cilliers Breytenbach
Volume: 47
Issue: 2
Year: 2013
Vijf parels in de Heidelbergse Catechismus

Author(s): Willem Verboom
Volume: 47
Issue: 2
Year: 2013
Spieëltjie, spieëltjie ... ?

Author(s): Raymond Potgieter
Volume: 47
Issue: 1
Year: 2013
Keith Ward’s soft panentheism

Author(s): Raymond Potgieter
Volume: 47
Issue: 1
Year: 2013
Verskuiwende denke van die 2012-GKSA-Sinode

Author(s): Sophia (Phia) van Helden
Volume: 47
Issue: 1
Year: 2013
’n Werkswyse tot sinvolle stiltetyd

Author(s): Gert Breed
Volume: 47
Issue: 1
Year: 2013
Leef ’n lewe met koninkryksimpak

Author(s): Piet Venter
Volume: 47
Issue: 1
Year: 2013
Using the book of Daniel for solid preaching during a time of persecution

Author(s): Robin G. Branch
Volume: 47
Issue: 1
Year: 2013
’n Uitdaging vir elkeen!

Author(s): Johannes M. Wessels
Volume: 47
Issue: 1
Year: 2013
Die persepsies en houdings van gelowige jonggetroude egpare oor seksuele intimiteit in die huwelik

Author(s): Rinee Pretorius | Christiaan A. Venter | Barend J. de Klerk
Volume: 47
Issue: 1
Year: 2013
Metateoretiese vertrekpunte ten opsigte van wetenskaplike navorsing in die Liturgiek

Author(s): Barend J. de Klerk
Volume: 47
Issue: 1
Year: 2013
The righteousness of Jesus and John the Baptist as depicted by Matthew

Author(s): Francois P. Viljoen
Volume: 47
Issue: 1
Year: 2013
’n Voorgestelde matriks vir die pastorale berading van die verwonde geloofsvervreemde

Author(s): Wentzel C. Coetzer | Lutricia E. Snell
Volume: 47
Issue: 1
Year: 2013
Three I know not what: The influence of Greek philosophy on the doctrine of Trinity

Author(s): Aleksandar S. Santrac
Volume: 47
Issue: 1
Year: 2013
Ekumeniese kerkreg: Die aangewese weg?

Author(s): Pieter J. Strauss
Volume: 47
Issue: 1
Year: 2013
The office of prophets as an emergency measure

Author(s): Joseph J. de Bruyn
Volume: 47
Issue: 1
Year: 2013
Gelowiges wat vrae vra

Author(s): Raymond Potgieter
Volume: 47
Issue: 1
Year: 2013
Astonishment and joy: Luke 1 as told from the perspective of Elizabeth

Author(s): Robin Gallaher Branch
Volume: 47
Issue: 1
Year: 2013
Here ons wag en wag

Author(s): Raymond Potgieter
Volume: 47
Issue: 1
Year: 2013
’n Bybelskool in boekvorm

Author(s): Hendrik Goede
Volume: 47
Issue: 1
Year: 2013
ʼn Nuwe boek met nuwe perspektief op die preekvoorbereidingsproses

Author(s): Hennie J.C. Pieterse
Volume: 47
Issue: 1
Year: 2013
Om in God te glo

Author(s): Pieter H. Heystek
Volume: 47
Issue: 1
Year: 2013
Corruption in Sub-Saharan Africa: A practical-theological response

Author(s): Petria M. Theron
Volume: 47
Issue: 1
Year: 2013
38 Dagreise in die spiritualiteit van die Johannes-evangelie

Author(s): De Wet Saaiman
Volume: 47
Issue: 1
Year: 2013
Sagaria 2:8(12): ’n Moontlike Afrikaanse vertaling van ’n moeilike teks

Author(s): Daniel F. O'Kennedy
Volume: 47
Issue: 1
Year: 2013

Mănăstirea Frăsinei
Manastirea Frasinei

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil