Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Utbildning & Demokrati : Tidsskrift för Didaktik och Utbildningspolitik

ISSN: 1102--6472
Publisher: Örebro University


ADD TO MY LIST
 
Nyläsningar av Dewey - trender under nittiotalet PDF available

Author(s): Roswitha Lehmann-Rommel
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2000
Pragmatismens innebörder och dess konsekvenser PDF available

Author(s): Cleo Cherryholmes
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2000
Deweys sätt att förstå den allmänna opinionen - kontinuitet och pluralitet PDF available

Author(s): Andrej Pinter
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2000
Om att-vara-med-andra. Pedagogikens svårighet såsom politikens svårighet PDF available

Author(s): Gert Biesta
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2000
Betecknandets politik - kommunikation som social handling PDF available

Author(s): Roger Säljö
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2000
Praktikbaserad utvärdering i förskola och fritidshem PDF available

Author(s): Ove Karlsson
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2000
Samverkan och planering. Två indikatorer på skolans styrningskultur PDF available

Author(s): Kjell Granström | Rolf Lander
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2000
Högskolan - en demokratisk kunskapsmiljö?( PDF available

Author(s): Carl Tham
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2000
Nya uppdrag för skapandets platser? PDF available

Author(s): Sverker Sörlin
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2000
Demokrati, kunskap och fantasi PDF available

Author(s): Sven-Eric Liedman
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2000
Demokrati och utbildning efter det demokratiska ögonblicket PDF available

Author(s): Bernt Gustavsson
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2000
Att odla sin mänsklighet PDF available

Author(s): Maria Carlshamre
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2000
En läsning av Martha Nussbaums Cultivating Humanity PDF available

Author(s): Ylva Bergström
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2000
Målsättningar inom mångkulturell utbildning. En kritisk omprövning PDF available

Author(s): Walter Feinberg
Volume: 8
Issue: 3
Year: 1999
Monokulturell utbildning PDF available

Author(s): Mekonnen Tesfahuney
Volume: 8
Issue: 3
Year: 1999
Från monokulturell till interkulturell pedagogisk forskning PDF available

Author(s): Pirjo Lahdenperä
Volume: 8
Issue: 3
Year: 1999
Vad erbjuds för kunskap i lärarutbildningen och vad tillägnar de studerande sig? PDF available

Author(s): Karl-Georg Ahlström
Volume: 8
Issue: 2
Year: 1999
Några aspekter på lärarens pedagogiska tänkande PDF available

Author(s): Pertti Kansanen
Volume: 8
Issue: 2
Year: 1999
Att förändra utbildning PDF available

Author(s): Dennis Beach
Volume: 8
Issue: 2
Year: 1999
Kultur og subkulturer i allmennlærerutdanning; moderne lærere og postmoderne studenter PDF available

Author(s): Inger Anne Kvalbein
Volume: 8
Issue: 2
Year: 1999
Att vara lärare - bilder ur två traditioner PDF available

Author(s): Kerstin Skog-Östlin
Volume: 8
Issue: 2
Year: 1999
Identitet som konstitutivt handlande PDF available

Author(s): Carsten Ljunggren
Volume: 8
Issue: 1
Year: 1999
Föreställningar av en gemenskap PDF available

Author(s): Ylva Bergström
Volume: 8
Issue: 1
Year: 1999
Fostran mot bestämda värden och värdepluralism – två oförenliga teman i Lpo-94? PDF available

Author(s): Johan Liljestrand
Volume: 8
Issue: 1
Year: 1999
Utdanning - og den pluralistiske utfordring PDF available

Author(s): Kirsti Klette
Volume: 8
Issue: 1
Year: 1999
Sökandet efter ett moraliskt metaspråk(?) PDF available

Author(s): Niclas Månsson
Volume: 8
Issue: 1
Year: 1999
Facktidskriften - ett njutningsmedel? PDF available

Author(s): Biörn Hasselgren
Volume: 8
Issue: 1
Year: 1999
Etisk aktör eller solitär reaktör ? PDF available

Author(s): Kirsten GrØnlien Zetterqvist | Sara Irisdotter Aldenmyr
Volume: 22
Issue: 1
Year: 2013
Att hantera läraryrkets komplexitet(er) – en grund för professionalitet ? PDF available

Author(s): Anneli Frelin
Volume: 22
Issue: 1
Year: 2013
Elevinflytande i en skola i förändring PDF available

Author(s): Maria Rönnlund
Volume: 22
Issue: 1
Year: 2013
Från definierat förflutet till utstakad framtid PDF available

Author(s): Lotta Johansson
Volume: 22
Issue: 1
Year: 2013
Bild och pedagogikens estetiska språk – en analys av nationella styrdokument PDF available

Author(s): Elisabet Malmström
Volume: 22
Issue: 1
Year: 2013
Recension: Effekt og pædagigisk insats ved inklusion of born med særlige behov i grundskolen PDF available

Author(s): Camilla Brørup Dyssegaard | Michael Søgaard Larsen | Neriman Tiftikçi
Volume: 22
Issue: 1
Year: 2013
Deliberativ demokrati i den norska skolan PDF available

Author(s): Martin Samuelsson
Volume: 22
Issue: 1
Year: 2013
Barns aktörskap och identitetsarbete i en särskild udervisningsgrupp PDF available

Author(s): Yvonne Karlsson
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2012
Elevdokumentation, föräldrainflytande och motstånd i den svenska skolan PDF available

Author(s): Lisa Asp-Onsjö
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2012
"Impulskontroll nada" Maskulina iscensättningar och sociala kategoriseringar PDF available

Author(s): Ann-Carita Evaldsson | Adriana Velasquez
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2012
Där de olika lagrarna gro? Gymnasieelevers anpassnings- och motståndsprocesser PDF available

Author(s): Monica Johansson
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2012
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil