Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Systémová Integrace

ISSN: 1210--9479
Publisher: Czech Society for Systems Integration


ADD TO MY LIST
 
Czech CKAN Repository as Case Study in Public Sector Data Cataloging

Author(s): Jan Kučera | Dušan Chlapek | Jindřich Mynarz
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2012
On Business Intelligence SaaS solution

Author(s): Jaroslav Jandoš
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2012
Informační bezpečnost technologických počítačů

Author(s): Jan Drtil
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2012
Návrh ROLAP databáze v zemědělském podniku: Transformace ekonometrického modelu do konceptuálního modelu dat

Author(s): Jan Tyrychtr | David Buchtela | Zdeněk Havlíček
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2012
Nová GUHA-procedura ETree-Miner v systému LISp-Miner

Author(s): Milan Šimůnek
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2012
Business intelligence řešení v modelu MBI

Author(s): Jan Pour
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2012
Metadata management a business intelligence

Author(s): Ondřej Andrle | Jiří Omacht | Jan Pour
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2012
Aktuální trendy trhu s informačními systémy pro malé a střední podniky

Author(s): Petr Sodomka | Hana Klčová | Jiří Kříž
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2012
Jak a proč vzniká komplexita v IS

Author(s): Ilja Holub
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2012
Životní cyklus podnikové architektury

Author(s): Alena Buchalcevová
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2012
Zajištění kvality informačních systémů - filozofické kořeny

Author(s): František Kostiha
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2012
Porovnanie metodík vytvárania IS v architektúre orientovanej na služby (SOA)

Author(s): Roman Hauptvogel
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2012
Využití korporátního sémantického webu ve společnostech

Author(s): Zdeněk Molnár | Petr Girgal
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2012
Výsledky průzkumu řízení podnikové informatiky

Author(s): Jan Pour
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2012
Branch and Process Solutions in ERP Systems

Author(s): Petr Sodomka | Hana Klčová | Jiří Kříž
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2012
Modelování Phillipsovy křivky s podporou systému Maple

Author(s): Jan Luhan | Veronika Novotná
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2012
Analýza podpory udržitelnosti prostřednictvím ICT produktů a služeb (Green ICT) u jejich dodavatelů

Author(s): Josef Basl | Alena Buchalcevová | Libor Gála | Jan Targa
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2012
Enterprise architektura procesně řízené územní samosprávy ČR

Author(s): Markéta Zimmermannová
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2012
New Opportunities in Informal Learning

Author(s): Zuzana Šedivá
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2011
Implementace mechanismu protokolu OAI-PMH pro poskytování obsahu elektronického vědeckovýzkumného časopisu

Author(s): Pavel Šimek | Jan Jarolímek | Jiří Vaněk | Michal Stočes | Ivan Hrbek
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2011
Realizace ERP projektů: výsledky výzkumu

Author(s): Petr Sodomka | jiří Kříž
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2011
Vztah řízení dat k ostatním oblastem

Author(s): David Pejčoch
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2011
Zjednodušení procesu rozvoje podnikové architektury

Author(s): Martin Hladík
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2011
Vztah procesního řízení a Enterprise Architecture

Author(s): Markéta Zimmermannová | Václav Řepa
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2011
Analýza systému Android ve vztahu ke klientské části informačních systémů

Author(s): Ondřej Berger
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2011
Znalostní systém nad ontologií ve formátu

Author(s): Ladislav Buřita | Petr Do
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2011
Pitfalls in transaction time

Author(s): Helena Palovska
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2011
Optimalizace investičního controllingu webových projektů

Author(s): Jan Tyrychtr | Ivana Švarcová
Volume: 18
Issue: 3
Year: 2011
Srovnání způsobu provozování eSlužeb v ČR a vybraných zemích

Author(s): Michal Vojtek | Zdeněk Žák | Dominik Šimůnek
Volume: 18
Issue: 3
Year: 2011
On Technological IT Infrastructure Flexibility

Author(s): Jaroslav Jandoš
Volume: 18
Issue: 3
Year: 2011
Trendy v oblasti formálního vzdělávání s podporou ICT nástrojů

Author(s): Zuzana Šedivá
Volume: 18
Issue: 3
Year: 2011
Porovnávání 50 českých měst pomocí fuzzy logiky

Author(s): Václav Bezděk
Volume: 18
Issue: 3
Year: 2011
Vztah ICT a trvale udržitelného rozvoje

Author(s): Alena Buchalcevová | Josef Basl | Libor Gála
Volume: 18
Issue: 3
Year: 2011
K průzkumu české informatiky - ekonomika a inovace

Author(s): Jan Pour
Volume: 18
Issue: 3
Year: 2011
Případová studie: Řízení toku materiálu prostřednictvím RFID

Author(s): Petr Sodomka | Hana Klčová | Lukáš Petrucha
Volume: 18
Issue: 3
Year: 2011
The Czech ERP market has distinctly slowed down; is stagnancy on the way?

Author(s): Petr Sodomka | Hana Klčová | Jiří Kříž
Volume: 18
Issue: 3
Year: 2011
Inovativní aspekty outsourcingu a jejich řízení

Author(s): Martin Dvořák
Volume: 18
Issue: 3
Year: 2011
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil