Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Gymnica

ISSN: 1212--1185
Publisher: Palacky University


ADD TO MY LIST
 
Personality characteristics of Serbian male wheelchair and professional basketball players [Charakteristika osobnosti srbských basketbalistů-vozíčkářů a profesionálních basketbalistů]

Author(s): Kasum Goran | Ljubiša Lazarević | Saša Jakovljević | Ljubica Bačanac | Fadilj Eminović
Volume: 42
Issue: 2
Year: 2012
A new view on the quality of Jacík's test [Nový pohled na kvalitu Jacíkova testu]

Author(s): Roman Cuberek | Aleš Jakubec | Karel Hůlka | Michal Botek
Volume: 42
Issue: 2
Year: 2012
Knowledge in adolescent girls and boys related to physically active and healthy lifestyle [Vědomosti adolescentních děvčat a chlapců vztahující se k pohybově aktivnímu a zdravému životnímu stylu]

Author(s): Jana Vašíčková | Krystyna Górna-Łukasik | Dorota Groffik | Karel Frömel | Krzysztof Skalik | Zbyněk Svozil | Wojciech Wąsowicz
Volume: 42
Issue: 1
Year: 2012
Gender differences in preferences of individual and team sports in Polish adolescents [Genderové rozdíly při výběru individuálních a kolektivní sportů u polských adolescentů]

Author(s): Filip Křen | Michal Kudláček | Wojciech Wąsowicz | Dorota Groffik | Karel Frömel
Volume: 42
Issue: 1
Year: 2012
The quality of kindergarten care as an important element of the subjective theories [Kvalita předškolní péče jako důležitý prvek subjektivních teorií]

Author(s): Jera Gregorc | Jože Štihec | Mateja Videmšek | Alenka Cemič | Maja Meško
Volume: 42
Issue: 1
Year: 2012
The influence of hallux valgus on pelvis and lower extremity movement during gait [Vliv valgózní deformity palce na pohyb pánve a dolních končetin při chůzi]

Author(s): Jitka Kozaková | Miroslav Janura | Zdenek Svoboda | Milan Elfmark | Miloslav Klugar
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2011
Does the rider influence the horse's movement in hippotherapy? [Ovlivňuje jezdec pohyb koně v hipoterapii?]

Author(s): Zdeněk Svoboda | Tereza Dvořáková | Miroslav Janura
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2011
Physical activity as a part of overweight and obesity treatment [Pohybová aktivita jako součást léčení nadváhy a obesity]

Author(s): Radana Poděbradská | Pavel Stejskal | Daniel Schwarz | Jiří Poděbradský
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2011
School and weekend physical activity of 15-16 year-old Czech, Slovak and Polish adolescents [Školní a víkendová pohybová aktivita 15-16letých českých, polských a slovenských adolescentů]

Author(s): Petra Nováková Lokvencová | Karel Frömel | František Chmelík | Dorota Groffik | Viera Bebčáková
Volume: 41
Issue: 3
Year: 2011
An analysis of school physical activity in adolescent girls [Analýza školní pohybové aktivity adolescentních dívek]

Author(s): Petra Nováková Lokvencová | Krzysztof Skalik | Karel Frömel | Krystyna Górna-Łukasik
Volume: 41
Issue: 2
Year: 2011
Adherence to the aerobics exercise program in women aged 40 to 65 [Adherence ke cvičebnímu programu aerobiku u žen ve věku 40 až 65 let]

Author(s): Liběna Kováčová | Pavel Stejskal | Filip Neuls | Milan Elfmark
Volume: 41
Issue: 2
Year: 2011
Comparison of body composition between two elite women's volleyball teams [Srovnání tělesného složení dvou špičkových ženských volejbalových týmů]

Author(s): Tomáš Malý | Lucia Malá | František Zahálka | Jiří Baláš | Miroslav Čada
Volume: 41
Issue: 1
Year: 2011
Two ways of conceiving time in sports [Dva způsoby pojímání času ve sportu]

Author(s): Irena Martínková | Jim Parry
Volume: 41
Issue: 1
Year: 2011
Adherence k pohybové aktivitě u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním Adherence to physical activity in patients with coronary artery disease

Author(s): Veronika Drbošalová | Pavel Stejskal | Jan Bajorek | Eliška Sovová | Miloslav Klugar | Olga Hynková | Václav Krejčíř | Hana Cipryanová
Volume: 40
Issue: 4
Year: 2011
Introduction of the first dean of the Faculty of Physical Culture

Author(s): Bohuslav Hodaň
Volume: 40
Issue: 3
Year: 2010

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

    
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation