Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Medical Mycology

ISSN: 1232--986X
Publisher: Cornetis Sp. z o.o.


ADD TO MY LIST
 
Obraz grzybicy paznokci w cyfrowej mikroskopii epiluminescencyjnej PDF available

Author(s): Małgorzata Ratka | Wojciech Ratka | Małgorzata Popik
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Doświadczalne zakażenie paznokci grzybami patogennymi PDF available

Author(s): Anna B. Macura | Bolesław Pawlik | Magdalena Perun
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Miejsce klotrimazolu w terapii grzybic skóry PDF available

Author(s): Maria Cisło | Joanna Maj
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Ocena wrażliwości szczepów z gatunku Candida albicans i Candida tropicalis na wybrane antymikotyki przy użyciu Fungitestu® PDF available

Author(s): Maria Szymankiewicz | Grażyna Janicka | Ewa Sieradzka
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Uogólnione zakażenie grzybiczo-bakteryjne w przebiegu piorunującego zapalenia wątroby typu B u 16-miesięcznej dziewczynki PDF available

Author(s): Joanna Kupś | Teresa Woźniakowska-Gęsicka | Khalid Al-Batool
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2002
Zagrożenie zakażeniami grzybami drożdżopodobnymi u chorych leczonych radioterapią z powodu nowoworów głowy i szyi PDF available

Author(s): Artur Stryjski | Zygmunt Adamski | Maria Borysewicz-Lewicka
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2002
Właściwości hydrofobowe szczepów Candida albicans wyodrębnionych z zarażeń wieloogniskowych u partnerów seksualnych PDF available

Author(s): Jolanta Kwaśniewska | Agnieszka Supeł
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2002
Przypadek wieloogniskowej grzybicy skóry wywołanej różnymi patogenami PDF available

Author(s): Tomasz Kołodziej | Maria Barancewicz-Łosek | Rafał Białynicki-Birula | Sylwia Okołów | Eugeniusz Baran
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2002
Czy długotrwała obserwacja po leczeniu grzybicy paznokci jest potrzebna? PDF available

Author(s): Jacek Szepietowski | Eugeniusz Baran
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2002
Współistnienie grzybicy skóry gładkiej z zapaleniem atopowym skóry PDF available

Author(s): Ewa Plomer-Niezgoda | Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Joanna Maj | Agnieszka Wąsik-Kuprianowicz | Bronisława Walów
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2002
Głęboka grzybica dermatofitowa. Opis dwóch przypadków PDF available

Author(s): Witold Kamil Jacyk | Victor Otho Karusseit | Suritha Kruger
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2002
Patogeneza zakażeń wywołanych przez Candida albicans PDF available

Author(s): Urszula Nawrot | Anna Karpiewska
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2002
Zastosowanie olejku drzewa herbacianego i jego preparatów w skojarzonym leczeniu grzybic powierzchownych PDF available

Author(s): Jak-Kristan W. Klimmek | Roman Nowicki | Kornelia Szendzielorz | Mariola Kunicka | Remigius Rosentrit | Grzegorz Honisz | Wojciech Król
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
Infekcje grzybicze skóry i błon śluzowych u dzieci w rejonie Gdańska w latach 1999-2001 PDF available

Author(s): Magdalena Lange | Roman Nowicki | Barbara Bykowska | Wioletta Barańska
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
Badania powietrza domów pomocy społecznej w Białymstoku i okolicy pod względem występowania grzybów w okresie lata i jesieni PDF available

Author(s): Elżbieta Krajewska-Kułak | Cecylia Łukaszuk | Elżbieta Oksiejczuk | Agnieszka Gniadek | Anna B. Macura | Jolanta Lewko | Wiaczesław Niczyporuk | Wojciech Cieślak | Agata Wojewodko
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
Analiza porównawcza metod stosowanych w ocenie wrażliwości grzybów z rodzaju Candida na leki przeciwgrzybicze PDF available

Author(s): Alicja Budak | Małgorzata Zwolińska-Wcisło | Anna Bucka | Danuta Trojanowska | Bożena Bogusz
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
Biotypy enzymatyczne a lekowrażliwość szczepów grzybów drożdżopodobnch izolowanych z ontocenozy narządów moczowo-płciowych PDF available

Author(s): Elżbieta Krajewska-Kułak | Cecylia Łukaszuk | Wiaczesław Niczyporuk | Jadwiga Trybuła | Maciej Szczurzewski
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
Wpływ podłoża na produkcję śluzu przez szczepy należące do wybranych gatunków grzybów z rodzaju Candida PDF available

Author(s): Maria Szymankiewicz | Grażyna Janicka | Ewa Sieradzka | Dorota Krawiecka
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
Epidemiologia zakażeń dermatofitowych u ludzi w regionie podkarpackim w latach 1984-2001 PDF available

Author(s): Stanisław Bajcar | Piotr Ratka
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
Charakterystyka grzybów izolowanych z żołądka u chorych z wrzodami oraz z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej PDF available

Author(s): Alicja Budak | Danuta Trojanowska | Małgorzata Zwolińska-Wcisło | Anna Bucka | Bogusława Borecka
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2002
Pneumocytosis carinii - nowy grzybiczy patogen PDF available

Author(s): Bożena Dworecka-Kaszak
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2002
Flutrimazol - ocena właściwości farmakologicznych i klinicznych PDF available

Author(s): Ewa Plomer-Niezgoda | Eugeniusz Baran
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2002
Dermatomikozy wywoływane przez Microsporum canis - patogeneza schorzenia PDF available

Author(s): Grażyna Ziółkowska
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2002
Charakterystyka szczepów Candida albicans wyizolowanych z jamy ustnej pacjentów HIV-dodatnich PDF available

Author(s): Anna B. Macura | Artur Bort
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2002
Leczenie grzybicy paznokci stóp spowodowanej przez Scopulariopsis brevicaulis PDF available

Author(s): Romuald Maleszka | Zygmunt Adamski
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2001
Flukonazol w grzybicy paznokci w świetle nowych badań klinicznych i farmakokinetycznych PDF available

Author(s): Eugeniusz Baran | Wojciech Baran
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2001
Ocena wpływu ekstraktu z grejpfruta na wzrost grzybów drożdżopodobnych z gatunku Candida albicans. Doniesienia wstępne PDF available

Author(s): Elżbieta Krajewska-Kułak | Cecylia Łukaszuk | Jolanta Lewko | Wiaczesław Niczyporuk | Grzegorz Winter
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2001
Grzyby u pacjentów z chorobami pęcherzowymi i tkanki łącznej - aktywność wybranych hydrolaz w szczepach Candida albicans PDF available

Author(s): Jolanta Kwaśniewska | Grażyna Loga | Anna Woźniacka | Bożena Dziankowska-Bartkowiak | Anna Sysa-Jędrzejowska
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2001
Zakażenia grzybami drożdżopodobnymi występujące na Oddziale Urologicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku PDF available

Author(s): Jolanta Lewko | Hanna Rolka | Elżbieta Krajewska-Kułak | Cecylia Łukaszuk | Jan Karczewski | Anna Zachowicz
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2001
Skojarzona terapia grzybicy paznokci PDF available

Author(s): Jacek Szepietowski | Beata Różycka
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2001
Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z grzybicą PDF available

Author(s): Elżbieta Krajewska-Kułak | Jolanta Lewko | Cecylia Łukaszuk | Beata Ponar-Zadarko | Anna Bartoszewicz | Wiaczesław Niczyporuk | Edyta Moss | Jerzy Lipski | Małgorzata Michalewicz | Bożena Kłoczko | Katarzyna Maliszewska | Bianka Misiak
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2001
Współistnienie zakażeń grzybami drożdżopodobnymi w przypadkach patologii żołądka PDF available

Author(s): Elżbieta Krajewska-Kułak | Cecylia Łukaszuk | Wiaczesław Niczyporuk | Jacek Romatowski | Wiktor Łaszewicz | Maryna Krawczuk-Rybak | Marek Wojtukiewicz
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2001
Krążące przeciwciała przeciw antygenom Trichophyton rubrum u chorych na grzybice skóry PDF available

Author(s): Eugeniusz Baran | Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Rafał Białynicki-Birula | Ewa Plomer-Niezgoda | Maria Cisło | Katarzyna Półgrabia-Szwedo
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2001
Biotypy enzymatyczne szczepów grzybów drożdżopodobnych izolowanych z różnych ontocenoz PDF available

Author(s): Elżbieta Krajewska-Kułak | Cecylia Łukaszuk | Wiaczesław Niczyporuk | Marianna Bartoszewicz | Irena Roszkowska | Maciej Szczurzewski | Jadwiga Trybuła
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2001
Patologia i hodowla narządów w eksperymantalnym modelu kandydozy układowej PDF available

Author(s): Asuman Birinci | Levent Yíldíz | Sahin Özdemir | Oguz Aydín | Ahmet Saniç | Belma Durupínar
Volume: 8
Year: 2001
Wpływ grzybów na zdrowie ludzi PDF available

Author(s): Ewa Bogacka | Krzysztof Matkowski
Volume: 8
Year: 2001
Wpływ grzybicy paznokci na jakość życia PDF available

Author(s): Adam Szarmach | Roman Nowicki | Henryk Szarmach
Volume: 8
Year: 2001
Grzyby powietrza wewnętrznego w krajach europejskich PDF available

Author(s): Bronisław Zyska
Volume: 8
Year: 2001
Grzyby chorobotwórcze w materiale Pracowni Mikologicznej Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy w okresie styczeń 1996 - sierpień 2000 PDF available

Author(s): Marzenna Mrotek | Barbara Zegarska | Małgorzata Zimna | Wioletta Budna
Volume: 8
Year: 2001
Występowanie grzybów drożdżopodobnych i grzybów pleśniowych w przewodzie pokarmowym dzieci chorych na cukrzycę typu 1. Część I. Jakościowa i ilościowa ocena grzybów w ontocenozie jamy ustnej PDF available

Author(s): Maria Cisło | Eugeniusz Baran | Anna Noczyńska | Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Renata Wąsikowa | Marek Ziarkiewicz
Volume: 8
Year: 2001
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona