Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Polish Gastroenterology

ISSN: 1232--9886
Publisher: Cornetis Sp. z o.o.


ADD TO MY LIST
 
Wyniki czteroletniej kontroli bakteriologicznej i serologicznej zakażenia H. pylori u chorych z przewlekłym zapaleniem żołądka i chorobą wrzodową dwunastnicy PDF available

Author(s): Grażyna Gościniak | Elżbieta Poniewierka | Anna Przondo-Mordarska
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Białe znamię gąbczaste błony śluzowej jamy ustnej i przełyku u 6-letniej dziewczynki PDF available

Author(s): Franciszek Iwańczak | Maria Barancewicz-Łosek | Edyta Radwańska-Mizia | Feliks Wąsik | Jan Kuryszko | Eugeniusz Baran
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
?ródścienny rzekomy uchyłek przełyku u chłopca z zapaleniem skórnomięśniowym i posteroidową cukrzycą PDF available

Author(s): Barbara Iwańczak | Aleksander Blitek | Franciszek Iwańczak | Józef Wawro
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Warunki bezpiecznego znieczulania chorych poddawanych zabiegom endoskopowym przewodu pokarmowego PDF available

Author(s): Jarosław Graniewski | Ewa Uszok-Gaweł | Bohdan Seifert
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Funkcje immunoregulatorowe komórek nabłonka jelitowego PDF available

Author(s): Ludmiła Węglarz | Zofia Dzierżewicz | Beata Wiśniowska | Tadeusz Wilczok
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Lity pseudobrodawkowaty guz trzustki współistniejący z łagodnym guzem stromalnym żołądka: analiza immunohistochemiczna. Opis przypadku i przegląd literatury PDF available

Author(s): Barbara Górnicka | Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska | Maciej Otto | Grzegorz Szostek | Łukasz Koperski | Małgorzata Krasnodębska | Jacek Szmidt | Janusz Nauman | Aleksander Wasiutyński
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Dziedziczne zapalenie trzustki PDF available

Author(s): Bartosz Korczowski
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Zespół złego wchłaniania w materiale własnym PDF available

Author(s): Ewa Waszczuk | Agata Mulak | Leszek Paradowski
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Oparzenie chemiczno-termiczne przełyku u 5-letniego chłopca PDF available

Author(s): Grażyna Mierzwa | Barbara Tyczyńska-Hoffmann
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Mechanizmy śmierci komórki wątrobowej PDF available

Author(s): Martyna Kandefer-Szerszeń | Agnieszka Szuster-Ciesielska | Jadwiga Daniluk | Roman Paduch
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Zawarość produktów peroksydacji lipidów a aktywność lipazy trzustkowej w treści torbieli rzekomych trzustki u ludzi z przewlekłym zapaleniem trzustki PDF available

Author(s): Wiesław Brentek | Janusz Wysocki | Dariusz Tokarz | Barbara Kalina-Faska
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Analiza kosztów analgosedacji z użyciem remifentanilu i propofolu oraz całkowitej anestezji dożylnej do kolonoskopii w warunkach ambulatoryjnych PDF available

Author(s): Robert Rudner | Przemysław Jałowiecki | Piotr Kawecki | Maciej Gonciarz | Aldona Mularczyk | Michał Petelenz
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Podwójny odźwiernik: opis przypadku PDF available

Author(s): Andrzej Czajkowski | Mariusz Rosołowski | Aleksy Łukaszyk | Jolanta Motoszko | Kazimierz Moniuszko
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2002
Przeciwciała anty-TNFalfa w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna PDF available

Author(s): Marek Pazurek | Krzysztof Linke | Ewa Małecka-Panas
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2002
Polipy dolnego odcinka przełyku u dzieci PDF available

Author(s): Iwona Ignyś | Beata Klincewicz | Iwona Bączyk | Przemysław Majewski
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2002
Ocena czynników operacyjnego ryzyka u pacjentów z pierwotną kamicą żółciową PDF available

Author(s): Piotr Czopnik | Janusz Dawiskiba
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2002
Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu późno ujawnionej celiakii u dorosłych PDF available

Author(s): Krystyna Karczewska | Jacek Kasner | Maria Łukasik | Jadwiga Sulej | Daniel Sabat | Dariusz Karasek | Ewa Maroczkaniec
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2002
Ocena stopnia zaawansowania raka przełyku u chorych zgłaszających się do leczenia operacyjnego PDF available

Author(s): Marta Strutyńska-Karpińska | Jerzy Błaszczuk | Krzysztof Grabowski | Stanisław Milnerowicz
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2002
Oznaczanie elastazy trzustkowej w kale w diagnostyce czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki PDF available

Author(s): Agata Mikołajewska | Maria Jasińska | Leszek Paradowski
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2002
Rak pęcherzyka żółciowego PDF available

Author(s): Sebastian Tomaszewski | Krzysztof Leksowski | Sylwester Dratwa
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2002
Regresja pierwotnego chłoniaka MALT żołądka w wyniku eradykacji Helicobacter pylori - opis przypadku PDF available

Author(s): Bożena Szymura | Piotr Wandzel
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2002
Technika śródoperacyjnego oznaczania węzła wartowniczego w raku jelita grubego PDF available

Author(s): Dawid Murawa Jr | Maria Szymaniak | Wojciech Burchardt | Paweł Murawa
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2002
Porównanie diety chorych z gruczolakami jelita grubego i grupy kontrolnej PDF available

Author(s): Tadeusz Tacikowski | Bożena Wajszczyk | Jadwiga Charzewska | Jan Dzieniszewski | Małgorzata Tacikowska | Ewa Godziemba-Maliszewska
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2002
Refluks żołądkowo-przełykowy jako przyczyna przewlekłego zapalenia krtani PDF available

Author(s): Maria Janiak | Andrzej Kryszewski | Grażyna Urbańska | Czesław Stankiewicz
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
Tkanka limfatyczna związana z błoną śluzową jelita PDF available

Author(s): Witold Lasek
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
Zaburzenia motoryki przełyku w cukrzycy PDF available

Author(s): Agnieszka Wagner | Andrzej Jasiński | Krystian Adrych | Andrzej Kryszewski
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
Leczenie pierwotnych złośliwych guzów wątroby PDF available

Author(s): Mariusz Grodzicki | Piotr Remiszewski | Marek Krawczyk
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
Współczesne sposoby diagnostyki i leczenia kamicy żółciowej w świetle ich historycznego rozwoju i uzyskiwanych wyników PDF available

Author(s): Janusz Dawiskiba | Piotr Czopnik | Wiktor Bednarz | Dariusz Rychlewski
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
Wchłanianie witaminy A u pacjentów po zabiegach wytwórczych przełyku z uszypułowanych przeszczepów jelitowych PDF available

Author(s): Katarzyna Augof | Krzysztof Grabowski | Jarosław Wierzbicki
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
Postępowanie operacyjne w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Ocena wyników leczenia PDF available

Author(s): Eliasz Dacka
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
Ocena zależności miana przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej od stopnia zaniku kosmków jelitowych w chorobie trzewnej u dzieci PDF available

Author(s): Krzysztof Matusiewicz | Barbara Iwańczak | Franciszek Iwańczak
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
Utajona encefalopatia wątrobowa: diagnostyka i znaczenie PDF available

Author(s): Magdalena Stojek | Andrzej Kryszewski
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
Pierwotny rak dwunastnicy PDF available

Author(s): Witold Knast | Krystyna Markocka-Mączka | Jerzy Rabczyński
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
Ocena przydatności oznaczania przeciwciał IgA przeciw endomysium oraz przeciw tkankowej transglutaminazie w rozpoznawaniu i monitorowaniu choroby trzewnej PDF available

Author(s): Iwona Marek | Andrzej Marek | Alicja Bąkowska | Grażyna Łuczak | Andrzej Kryszewski
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
Operacje laparoskopowe w leczeniu zapalenia otrzewnej PDF available

Author(s): Bogdan Modzelewski | Adam Janiak
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
MRCP za pomocą aparatu średniopolowego versus ERCP - analiza porównawcza 88 przypadków PDF available

Author(s): Barbara Rudowicz-Pietruszewska | Marek Sąsiadek | Zofia Jamrozik-Kruk
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2002
Zapotrzebowanie na przeszczepianie wątroby w województwie mazowieckim PDF available

Author(s): Tomasz Rawa | Andrzej Habior | Eugeniusz Butruk
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2002
Kiła żołądka - opis przypadku PDF available

Author(s): Elżbieta Poniewierka | Leszek Paradowski | Zbigniew Sajewicz | Michał Jeleń
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2002
Tlenek azotu a aktywność mioelektryczna jelita cienkiego w niedokrwieniu i reperfuzji PDF available

Author(s): Jarosław Biernat | Ryszard Sendur | Rafał Obuchowicz | Piotr Thor | Wiesław W. Pawlik
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2002
Prospektywna ocena oczyszczenia jelita grubego preparatami X-Prep i Fortrans - badanie randomizowane PDF available

Author(s): Maciej Rupiński | Jarosław Reguła | Jacek Pachlewski | Krzysztof Przytulski | Hubert Bołdys | Tomasz Romańczyk | Grzegorz Rymarczyk | Ewa Nowakowska-Duława | Witold Bartnik | Andrzej Nowak | Eugeniusz Butruk
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2002
Rak z komórek nabłonka obwodowych przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych u 59-letniego mężczyzny PDF available

Author(s): Andrzej Dubaniewicz | Anna Dubaniewicz
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2002
Korelacja wyników badań: pH-metrycznego i radiologicznego stosowanych u dzieci z podejrzeniem refluksu żołądkowo-przełykowego PDF available

Author(s): Janusz Semeniuk | Maciej Kaczmarski | Jolanta Wasilewska | Irena Białokoz | Aleksander Krasnow
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2002
Czynniki wpływające na poprawę biochemicznych wykładników uszkodzenia komórki wątrobowej u pacjentów z zespołem zależności alkoholowej po okresie czterotygodniowej abstynencji PDF available

Author(s): Jacek Budzyński | Marcin Ziółkowski | Maria Kłopocka | Janusz Rybakowski | Maciej Świątkowski | Wojciech Kosmowski
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2002
Przewlekłe nieswoiste zapalenia jelit - leczenie chirurgiczne PDF available

Author(s): Wiktor Bednarz | Jerzy Woldan | Janusz Dawiskiba | Romualda Wojczys | Zdzisław Forkasiewicz
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2002
Jednoczesne przedziurawienie odbytnicy i jelita cienkiego jako powikłanie kolonoskopii PDF available

Author(s): Małgorzata Nowak | Stanisław Głuszek
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2002
Choroby wątroby w przebiegu ciąży PDF available

Author(s): Wiesław Jaroszewicz
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2002
Przypadek megaoesophagus powikałny krwawieniem do przewodu pokarmowego PDF available

Author(s): Cezary Płatkowski | Marek Dobosz | Wiesław Nowobilski
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2002
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona