Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism

ISSN: 1234--625X
Publisher: Cornetis sp. z o.o.


ADD TO MY LIST
 
Physical fitness of short-statured children at the early-school age --- Sprawność fizyczna niskorosłych dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Author(s): Dariusz Nowicki | Edyta Sienkiewicz-Dianzenza | Katarzyna Milde | Paweł Tomaszewski
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2007
Selected body proportions in girls with Turner's syndrome --- Wybrane proporcje ciała dziewcząt z zespołem Turnera

Author(s): Andrzej Wiśniewski | Edyta Sienkiewicz-Dianzenza | Paweł Tomaszewski | Anna Majcher | Katarzyna Milde
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2007
Physical fitness of short children from the rural area --- Sprawność fizyczna dzieci niskorosłych ze środowiska wiejskiego

Author(s): Magdalena Krzykała | Anna Demuth | Urszula Czerniak | Jan Konarski | Krzysztof Karpowicz | Jarosław Janowski
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2007
Growth disorders in the course of chronic juvenile arthritis --- Zaburzenia wzrastania w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów

Author(s): Stanisław Górski | Mirosława Urban | Anna Górska | Marta Bartnicka
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2007
Short countryside children in view of anthropometric research --- Niskorosłość dzieci wiejskich w świetle badań antropometrycznych

Author(s): Jarosław Janowski | Magdalena Krzykała | Anna Demuth | Urszula Czerniak
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2007
hsCRP protein in children and adolescents with diabetes type 1 --- Białko hsCRP u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1

Author(s): Alicja Koput | Jadwiga Peczyńska | Mirosława Urban | Barbara Głowińska-Olszewska
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2007
Familial glucocorticoid deficiency --- Rodzinny niedobór glikokortykosteroidów

Author(s): Maria Kalina | Mariusz Ostański | Artur Mazur
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2007
Treatment of type 1 diabetes mellitus revealed below 7 years of age in the Diabetes Center of Silesia, Poland --- Doświadczenia własne w leczeniu cukrzycy typu 1 ujawnionej przed 7 rokiem życia

Author(s): Ewa Otto-Buczkowska | Przemysława Jarosz-Chobot | Mariola Minkina-Pedras | Anna Myrda | Adrian Marcinkowski | Grażyna Deja | Agata P. Chobot
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2007
Proinsulin C-peptide - the bioactive peptide with a huge promise --- Proinsulinowy peptyd C - bioaktywny peptyd z wielkim potencjałem

Author(s): Wojciech Młynarski | Wojciech Fendler | Łukasz Walenciak
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2007
Interleukin 12 as an anti-angiogenic mediator in type 1 diabetic children --- Interleukina 12 jako mediator antyangiogenny u dzieci z cukrzycą typu 1

Author(s): Krystyna Raczyńska | Paweł Lipowski | Anna Balcerska | Małgorzata Myśliwiec | Jolanta Myśliwska | Katarzyna Zorena
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2007
Progress in the treatment of diabetes type 1 and 2 --- Postępy w leczeniu cukrzycy typu 1 i 2

Author(s): Aleksander Basiak | Renata B. Wąsikowa
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2007
Impact of hypoglecemic episodes on nerves conduction and auditory and visual evoked potentials in children with type 1 diabetes --- Wpływ epizodów hipoglikemii na przewodnictwo nerwowe oraz na słuchowe i wzrokowe potencjały wywołane u dzieci z cukrzycą typu 1

Author(s): Ewa Pańkowska | Krzysztof Kochanek | Beata Zakrzewska-Pniewska | Barbara Emeryk-Szajewska | Hanna Trippenbach-Dulska | Marta Wysocka-Mincewicz
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2007
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona